Pleasurescapes: Port Cities’ Transnational Forces of Integration

Waar mensen plezier maken, vinden ontmoetingen plaats. Waar ontmoetingen plaats vinden, ontstaat verandering. Zijn ‘pleasurescapes’ in havensteden dan toch Europa’s drijvende kracht?

PLEASURESCAPES is een collaboratief onderzoeksproject dat de relaties tussen publieke ruimtes, cultuur en integratie exploreert door te kijken naar popcultuur. We onderzoeken de manieren waarop pleasurescape in Europese havensteden culturele en sociale krachten van integratie in het verleden en het heden hebben ontplooid, en daardoor eigenschappen van moderne Europese stedelijke praktijken hebben bevorderd. Dit project onderzoekt de relatie tussen publieke ruimte, cultuur en integratie door middel van popcultuur in vier havensteden: Barcelona, Gothenburg, Hamburg and Rotterdam. Pleasurescapes weerspiegelen de karaktertrekken van de Europese urbanisatie op een buitengewone manier: het zijn transnationale microkosmossen, die tegelijkertijd zowel conformiteit als rebellie vertegenwoordigen.
Door het bestuderen van het verleden en heden van de pleasurescapes in Europese havensteden, wordt inzicht gewonnen in Europees cultureel pluralisme en de daarbij horende kennis uitwikkeling.
 

Hoofdvragen zijn: in welke mate en onder welke omstandigheden kunnen pleasurescapes veranderen in knooppunten van integratie, en kunnen hoe ze sociale groepen samenvoegden en daardoor mogelijk anderen uitsluiten?
We willen weten hoe maatschappelijke onderhandelingsprocessen in pleasurescapes werken: Wie is erbij betrokken en wie is buitengesloten en waarom? Wat was toegestaan ​​en wat verboden? Hoe worden goederen, diensten en kennis verdeeld? Wie verkocht, bouwde, verruilde of verhulde wat er in deze openbare ruimtes van pleasurescapes werd verbruikt? Wanneer vond er innovatie plaats, en wanneer werd er continuïteit geprefereerd?

 

Hoofdonderzoeker

 • prof.dr. (Paul) PT van de Laar

  prof.dr. (Paul) PT van de Laar

Subsidie en partners

 • HERA-project

  Humanities in the European Research Area
 • HafenCity Universität Hamburg

 • Universitat de Girona

 • Stockholm University

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen