FAIR-PLAY Project

Veerkracht stimuleren onder jongeren door middel van voetbal

Wat onderzoeken we? 

Het FAIR-PLAY project combineert de kracht van voetbal, academische inzichten en pedagogische methoden om jeugdcoaches te professionaliseren. Het project is een partnerschap tussen onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam en diverse, internationale voetbalclubs. Wetenschap en praktijk worden bij elkaar gebracht om de sociale en persoonlijke ontwikkeling van jongeren in steden te bevorderen tijdens voetbaltrainingen.

Hoe maakt ons onderzoek impact? 

In steden is er vaak meer sprake van sociale problematiek zoals armoede, werkloosheid en criminaliteit. Voor jongeren die in zo’n omgeving opgroeien zijn mogelijkheden om aan hun sociale en persoonlijke ontwikkeling te werken extra waardevol. Het FAIR-PLAY project ontwikkelt een curriculum met als doel om de veerkracht en levensvaardigheden (zoals samenwerken en leiderschap) van deze jongeren te bevorderen. Dit curriculum wordt opgezet binnen de context van de sociale ontwikkelingsprogramma's van internationale voetbalclubs. Momenteel wordt dit project uitgevoerd in Rotterdam, Edinburgh, Londen, Bremen, Boedapest, Nagalama (in Oeganda).

Hoe doen we onderzoek? 

Tijdens dit traject ontwikkelen jeugdcoaches hun pedagogische en didactische vaardigheden. Zij worden daarin getraind door onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Er worden trainingsweken georganiseerd waarbij zij leren over diverse begrippen zoals veerkracht en samenwerken. Ook maken ze kennis met onderzoekend leren. Deze vaardigheid is nodig om het lesmateriaal van het curriculum te implementeren in de voetbaltrainingen en deze kritische te kunnen beoordelen en verbeteren. Dit zal leiden tot een grotere effectiviteit van het project. De onderzoekers zetten verschillende methoden in, zoals interviews en enquêtes, om gegevens te verzamelen onder de deelnemende trainers en kinderen. 

Voetbalclubs delen hun ervaringen met FAIR-PLAY project

FAIR-PLAY project | How football helps stimulate resilience among children

Onderzoeksteam

FAIR-PLAY in de media

FAIR-PLAY Project in Boedapest

Voetbal om de veerkracht van jongeren te vergroten

Alles over Sport | Zo kan het betaald voetbal meer maatschappelijke impact maken

I hope to help the FAIRPLAY project from both a practical and a research perspective.

Studio Erasmus

Studio Erasmus - Brian Godor on the effectivity of community programs in football clubs

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen