Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Leeropdracht

Rechtspersoon

Hoogleraar

Bestuurskunde, i.h.b. water governanceVereniging Trustfonds EURdr. J. Edelenbos
Bestuurskunde, in het bijzonder nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domeinVereniging Trustfonds EURDr. A. van Buuren
Clinical psychology in particular biological aspects of psychopathologyTFWieser, dr.ir. M.J.
Duurzame mobiliteit, i.h.b. de governance aspectenVereniging Trustfonds EURdr. H. Geerlings
Governance and global developmentVereniging Trustfonds EURdr. A.G. Dijkstra
Health PsychologyVereniging Trustfonds EURDenktas, prof.dr. S.
ICT en strategisch innoveren in de publieke sectorPBLQdr. M. Thaens
Integratie en migratieSociaal en Cultureel PlanbureauDr. J. Dagevos
Intergenerational transmission of domestic violenceVerwey-Jonker Instituutprof.dr. M. Steketee
Internationale betrekkingen, i.h.b. mondiale veiligheidsvraagstukkenNGIZdr. J. Colijn
Klinische psychologie, geestelijke gezondheidszorgParnassia Groepdr. C. van der Heiden
Onderwijskunde, i.h.b. diversiteit en onderwijsVereniging Trustfonds EURdr. S.E. Severiens
Onderwijspsychologie, i.h.b. de psychologie van leren en instructieVereniging Trustfonds EURdr. T.A.J.M. van Gog
Orthopedagogiek ihb determinanten en behandeling van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren Prof.dr. P.A.C. van Lier
Productiviteit publieke sectorCAOPDr. J.L.T. Blank
Psychologie, i.h.b. psychopathologieAntesdr. J.E.J.M. Hovens
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, i.h.b. methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoekVereniging Trustfunds EURdr. L.R. Arends
RechtspsychologieVereniging Trustfonds EURdr. E.G.C. Rassin
SamenlevingsopbouwDr. Gradus Hendriks Stichtingdr. J.L. Uitermark
Socio-economische transities: wetenschap en praktijkVereniging Trustfonds EURdr. D.A. Loorbach
Sociologische theorieVereniging Trustfonds EURdr. W. Schinkel
Technologie en samenlevingVereniging Trustfonds EURDr. D.W.J. Broeders
Vergelijkende bestuurskundeVereniging Trustfonds EURdr. S. Van de Walle