ERC Advanced Grants

De ERC kent Advanced Grants toe aan gevestigde, vooraanstaande academici die een langdurige subsidie nodig hebben om baanbrekend en risicovol onderzoek te verrichten. Bekijk welke onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam zo'n project konden starten dankzij een ERC Advanced Grant.

Portet Jan Hoeijmakers

ERC Advanced Grant in 2017

In 2017 ontving prof. dr. Jan Hoeijmakers (Erasmus MC) een ERC Advanced Grant voor zijn project  'DNA damage and ageing'. Hiermee kan Hoeijmakers zijn onderzoek voortzetten naar het verband tussen DNA-schade en -reparatie, en neurodegeneratie en veroudering. Hoeijmakers ontdekte in eerder onderzoek dat tekorten in het DNA van mensen en muizen ervoor zorgen dat ouderdom sneller optreedt in praktisch elk orgaan. Toen hij muizen op een dieet zetten, zag hij hun levensduur 200% vergroten en werden de muizen een stuk gezonder. Hoeijmakers wil nu het mechanisme achter dit dieet beter leren begrijpen. Hoe kunnen we deze kennis toepassen in een klinische setting en zo patiënten met dementie een beter leven bieden? Dit onderzoek zou kunnen bijdragen aan het gezonder ouder worden van mensen en het voorkomen van ouderdomsziekten, zoals Alzheimer, Parkinson en kanker.

Voorgaande jaren

    • http://www.odissei-data.nl/en (ODISSEI staat voor Open Data Infrastructure for Social and Economic Innovations)

ERC Advanced Grant 2017

ERC Advanced Grant