Corona Research Support

Laatst beoordeeld: 15 December, 17:30

Onderzoekers en andere medewerkers mogen op locatie werken wanneer hun werk strikt locatiegebonden is. Het Erasmus Behavioural Lab (EBL) kan wel open blijven voor onderzoek, en dat geldt ook voor (een deel van het) onderzoek bij het Erasmus MC. Als je twijfelt, overleg je binnen jouw faculteit/jouw leidinggevende wat voor jou de mogelijkheden zijn.

We volgen de ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) op de voet. Op deze pagina vind je een selectie van best practices die we zijn tegengekomen bij faculteiten. Daarnaast proberen we enkele veelgestelde vragen over onderzoek te beantwoorden.

Best practices

 • Het Erasmus Behavioural Lab (EBL) kan ondersteuning aanbieden voor de volgende systemen:

   • Inquisit (millisecond.com): online experimenten met precieze timing. Runtime clients beschikbaar voor Windows & Apple computers, Android en Apple tablets en smartphones. Een uitgebreide bibliotheek met standaardtesten is beschikbaar.
    Op maat gemaakte experimenten vereisen enige programmeervaardigheden en een bijkomende Lab software-licentie. Basisondersteuning is beschikbaar via de EBL-medewerkers.
    De prijs is ongeveer 140 euro per maand, per gelijktijdig lopend online experiment, met een minimumperiode van twee maanden. Een lab-licentie kost ongeveer 160 euro.
    Informatie over Millisecond en AVG-compliance is beschikbaar op https://www.millisecond.com/products/gdpr.aspx
     
   • E-prime voor medewerkers, promovendi en studenten met een onderzoeksproject voor hun masterscriptie:
    Gebruik E-prime 3 software op afstand. Neem contact op met de EBL om toegang tot E-prime 3 te krijgen, of om je studenten toegang te geven (enkel beschikbaar op Windows 10 computers).
    De EBL coördineert en ondersteunt installatie op afstand, configuratie bij je studenten, alsmede technische ondersteuning voor programmeerexperimenten. E-prime heeft geen online runtime client-mogelijkheden.

   

   • Deelnemerwerving onder EUR-studenten
    Betaalde deelnemers: EURO systeem op: https://www.eur.nl/euro, accounts voor onderzoekers kunnen aangevraagd worden bij de EBL.
    Studenten psychologie: ERAS-verplichte deelnemeruren
    Medewerkers kunnen ERAS vinden op: MyEUR > ESSB > Research > EBL Research Administration System (ERAS)
    Direct link: https://my.eur.nl/en/essb-employee/research-0/ebl-research-administration-system-eras
     
   • Betaalde deelnemers: Mturk & Prolific
    Mechanical Turk (mturk.com) biedt ‘online deelnemers’ aan die tegen een kleine vergoeding jouw enquêtes invullen of deelnemen aan jouw online experimenten.
    Prolific (www.prolific.co) biedt soortgelijke diensten aan, maar van hogere kwaliteit, vanwege beter betaalde deelnemers.
    De EBL kan je helpen met het toevoegen van een tegoed aan Mturk, mits jij of jouw onderdeel budget beschikbaar hebt.
     
   • Algemene ondersteuning is verder beschikbaar voor Excel (het gebruiken en aanmaken van macro’s), specifieke analyse-software die door de EBL gebruik wordt, formaat-conversie van databestanden, enz. De EBL kan op het volgende e-mailadres bereikt worden: ebl@essb.eur.nl.
  •  

   

 • Op dit kanaal kunnen onderzoekers en docenten algemene informatie vinden over thuiswerken, maar ook specifieke tools en handleidingen om online onderwijs en online samenwerking te ondersteunen. Zo wordt er bijvoorbeeld informatie aangeboden aan docenten over:

  Je vind het trainings- en informatiekanaal van de RSM voor onderzoekers en docenten door op de volgende link te klikken: https://www.rsm.nl/about-rsm/corona-virus-updates/online-working-rsm-specific-measures

Veelgestelde vragen (FAQ)

Kun je je vraag niet vinden, of wil je dat we een vraag toevoegen, neem dan contact op met Erasmus Research Services (ERS) via researchservices@eur.nl. Je kunt ook de pagina met de laatste informatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam lezen, en de FAQs op MyEUR raadplegen voor meer algemene informatie.

 • Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden.

  Elke casus moet individueel beoordeeld worden, om te bepalen of we mogelijk onze verplichtingen niet na komen. Je kunt beginnen met het maken van een analyse van de impact van coronamaatregelen op je project; hoe beïnvloedt dit (naar verwachting) zaken als de planning en de oplevering van projectresultaten?

  Als je op basis van deze analyse vermoedt dat je niet aan onze verplichtingen kunt voldoen, kun je contact op nemen met Renée Hanegraaf (hanegraaf@eur.nl) om de contractuele overeenkomsten te beoordelen en voor aanbevelingen over de te nemen stappen.

 • Ja, doe dit alsjeblieft. De ethische toetsingscommissies zullen heraanvragen met prioriteit behandelen.

  Bezoek de pagina Ethische toetsing, voor een overzicht van de ethische toetsingscommissies en hun contactinformatie.

  • Als je een online vragenlijst gebruikt, kan het informed consentformulier als eerste pagina gepresenteerd worden als eerste vraag met een checkbox. De deelnemer kan dan aanvinken of hij/zij akkoord gaat met de informatie op het informed consentformulier.

  • Als het gaat om een interview, kan de onderzoeker  

   • Het informed consentformulier voorlezen en toestemming vragen om het antwoord van de deelnemer op de gepresenteerde informatie op te nemen (op audio).

   • Het informed consentformulier laten zien, de deelnemer vragen het informed consentformulier voor te lezen en toestemming vragen om het antwoord van de deelnemer op de gepresenteerde informatie op te nemen (op audio).

   • Het informed consentformulier delen per e-mail en een antwoord per e-mail vragen.

 • Voor online vragenlijsten, kunnen alle EUR-medewerkers (incl. ISS-onderzoekers) gebruik maken van Qualtrics. EUR heeft een overeenkomst met Qualtrics, waarin staat dat de gegevens van deelnemers enkel voor onderzoek gebruikt kan worden, en niet voor andere doeleinden. Alternatieven, zoals bijvoorbeeld SurveyMonkey, hebben dit voordeel niet, waardoor de privacy van deelnemers niet gegarandeerd kan worden.

  • EUR heeft een campuslicentie voor Zoom. Zoom wordt echter afgeraden voor vertrouwelijke gesprekken. Zoom is niet geëncrypt en er is een gebrek aan duidelijkheid over het gebruik van data door derden. Daarom worden privacyrechten en intellectuele eigendomsrechten onvoldoende beschermd. Goede alternatieven zijn:
   • Microsoft Teams. Mensen die geen Microsoft-account hebben, kunnen uitgenodigd worden via Outlook.
   • Telefoongesprekken.

   

  • De onderzoeker kan de omstandigheden waaronder het interview plaatsvindt niet controleren of beïnvloeden. Overweeg daarom de volgende zinnen op te nemen in je uitnodiging:
   • Zet voordat het gesprek start je webcam aan, en controleer wat er zichtbaar is op de achtergrond. Bedenk of je je er prettig bij voelt als dat in beeld is tijdens een sessie (die opgenomen wordt).
   • Als je je scherm moet delen tijdens een sessie, controleer dan welke programma’s of tabbladen je open hebt staan op je desktop. Zorg dat privégegevens en/of gevoelige informatie verborgen is voor de andere deelnemers.
   • Wees je ervan bewust dat anderen je kunnen zien. Gapen, neuspeuteren, of je telefoon checken zal niet onopgemerkt blijven.
   • Zorg dat je je in een stille ruimte bevindt zonder ‘meeluisteraars’, wanneer je privéinformatie of gevoelige informatie bespreekt.

 • De NWO heeft een richtlijn opgesteld voor de uitstel van het primaire proces voor het indienen van lopende en komende subsidierondes. De richtlijnen bevatten de volgende maatregelen: 

  • Deadlines voor lopende rondes zijn verlengd.
  • Rondes met deadlines die al verlengd zijn, gaan door. De NWO zal de situatie goed in de gaten houden, en als het aantal aanvragen drastisch daalt, zal de deadline wederom aangepast worden. Hou de call-pagina goed in de gaten! 
  • Voor komende subsidierondes waarin de deadline nog niet afgelopen is, wordt de hele planning van de ronde met twee maanden uitgesteld. 

  Raadpleeg de NWO FAQ-pagina en de NWO-nieuwsupdates, voor meer informatie over de NWO-richtlijen, updates en vragen. 

  Raadpleeg de NWO-agendapagina voor updates over NWO-calls. 

  Raadpleeg de ZonMw-website voor updates over ZonMw-aanvragen.

 • De NWO heeft de deadline verschoven voor het indienen van vooraanvragen in de volgende Veni-subsidierondes (2021) in de domeinen SSH, AES en ZonMW van september 2020 naar januari 2021.

 • De deadline voor de volgende Vidi-ronde 2020 blijft staan op begin oktober 2020. 

 • Voor financiering die de formatie van een consortium en/of cofinanciering (bijv. NWA/ORC) benodigd, staan de lopende en aankomende financieringsrondes volledig stil, tot nadere berichtgeving. De rondes zullen een maand nadat de landelijke beschermingsmaatregelen opgeheven zijn voortgezet worden.

 • De NWO heeft de termijn voor het indienen van een gedetailleerde aanvraag met twee maanden verlengd.

  • Evaluaties worden momenteel op afstand gehouden, maar er zijn vertragingen gemeld.
  • Aanvragers krijgen 10 werkdagen om te reageren op referee reports in rebuttals.
  • Gesprekken voor lopende subsidierondes zoals Veni en Vidi zijn uitgesteld.
  • Als je een aanvraag hebt gedaan voor Veni, wordt de gespreksselectie verschoven van mei naar juni 2020. Kort na deze selectie, zal de NWO de kandidaten informeren of zij uitgenodigd zijn voor een gesprek.
  • De Veni-gesprekken staan gepland voor september 2020.
  • De Vidi-gesprekken staan gepland voor september 2020.
 • Deadlines voor het indienen van administratieve documenten voor lopende projecten (bijv. Interim- en eindrapportages) wordt verlengd met vier maanden. Deadlines voor het indienen van startup documentatie (consortiumovereenkomsten, datamanagementplanningen) en het aanstellen van medewerkers bij projecten wordt ook met vier maanden verlengd.

  Ga naar deze pagina, voor meer informatie over NWO-beurzen.

 • Nee, toegekende beurzen zullen uitbetaald worden.

 • De NWO is samen met de VSNU, NFU en ZonMW, en met het Promovendi Netwerk Nederland en PostdocNL in gesprek met verschillende Nederlandse ministeries om op-maat-gemaakte oplossingen te vinden in deze situatie. De discussie gaat over het al dan niet verlengen van de contracten van (postdoctorale) onderzoekers voor meer dan vier jaar, of het al dan niet vaker dan twee keer verlengen van hun aanstelling.

  Lees meer op: https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2020/04/research-project-delays-research-institutions-working-on-solutions.html

 • Onderzoekers wordt verzocht te streven naar het afronden van alle lopende projecten. Hiervoor kunnen o.a. de volgende middelen nodig zijn: het verlengen van de projecttermijn binnen redelijke termijnen, het aanpassen van het onderzoeksontwerp of (een deel van) de probleemstelling, of (waar mogelijk) het ambitieniveau aanpassen.

  De NWO kan nog geen commentaar geven over de exacte regels over hoe je de einddatum van een project kunt verlengen, maar er wordt momenteel gewerkt aan een procedure om een aanvraag tot uitstel in te dienen. Er kan in deze fase nog geen antwoord gegeven worden op de vraag of uitstel tot hogere kosten leidt, 

  Elke beslissing wordt waarschijnlijk op individuele basis genomen. Het advies van de NWO is om tot op-maat-gemaakte oplossingen te komen, in overleg met de betrokken onderzoeker, en bijvoorbeeld de decaan, directeur van het instituut, graduate schools of het hoofd van het departement, afhankelijk van wie het beste in staat is om deze oplossingen te maken, en wie de autoriteit heeft om deze beslissingen te maken.

 • De panelevaluaties van aanvragen worden momenteel op afstand georganiseerd. Op dit moment anticipeert ERC niet op vertragingen van aanstaande evaluaties, maar vertragingen zijn gemeld in de provisies van de resultaten.

  Raadpleeg deze pagina voor meer updates over ERC-beurzen.

 • De recente toename aan beperkingen gerelateerd aan de COVID-19 pandemie kunnen aanvragers hinderen in hun vermogen om voorstellen van hoge kwaliteit voor te bereiden en af te ronden. Om deze reden zullen deadlines verlengd worden voor Horizon 2020-calls met een oorspronkelijke deadline tussen nu en 15 april. De exacte nieuwe deadlines voor elke call en elk onderwerp worden gepubliceerd op de call- en topic-pagina’s in het Funding and Tenders-portaal.

  Voor de IM12-2020-21-01 call, zal geen verlenging van de deadline/cutoff datum plaatsvinden. De cutoff datum voor de EIC Accelerator, onderdeel van call EIC-SMEInst-2018-2020 is wordt verlengd met 48 uur, naar vrijdag 20 maart 2020 at 17:00:00 (CET).

  In alle gevallen worden potentiële aanvragers geadviseerd zich zo nodig voor te bereiden, in het bijzonder door effectieve communicatiemiddelen in te zetten voor samenwerking op afstand, en ook te anticiperen op verdere beperkende maatregelen in de komende weken.

  Raadpleeg regelmatig het Funding and Tenders Portal voor andere calls of proposals die mogelijk verlengd worden in de komende periode. 

 • Uitstel van de begindatum van de actie is mogelijk voor beursovereenkomsten die nog ondertekend moeten worden (in de beursovereenkomstvoorbereidingsfase) en, door middel van een amendement voor beursovereenkomsten die al ondertekend zijn maar met een begindatum in de toekomst (als er nog geen werk gestart is). Als de begindatum later wordt vastgesteld, zal ook de uitbetaling van de voorfinanciering vertraging oplopen.

 • Gezien de specifieke omstandigheden waaronder projecten momenteel geïmplementeerd moeten worden, heeft de Europese Commissie een notitie uitgegeven voor alle lopende Horizon 2020-projecten over de mogelijkheid om de “overmachtsclausule” aan te spreken op grond van art. 51 van de beursovereenkomst.

  Artikel 51 van de H2020 MGA regelt de voorwaarden waaronder de overmachtsclausule aangesproken kan worden. Overmacht heeft betrekking tot buitengewone en onvoorziene gebeurtenissen of situaties, waar de begunstigden geen invloed op kunnen uitoefenen en die hen verhindert in het uitvoeren van hun verplichtingen zoals bepaald in de action.

  Projectcoördinators kunnen er ook voor kiezen om “opschorting van de actie-implementatie” (art. 49 van de beursovereenkomst) aan te spreken. Als je met implementatieproblemen te maken hebt, neem dan meteen contact op de project officer van de commissie, die de implicaties van de situatie op jouw project op individuele basis zal beoordelen.

 • Begunstigden kunnen een verzoek indien voor een verlenging van maximaal 6 maanden van het initiële project. Een dergelijk verzoek zal spoedig en met voorkeur behandeld worden. Een verzoek voor een verlenging van langer dan 6 maanden kan op individuele basis toegekend worden, op basis van een individuele beoordeling van de subsidiegever. Echter, het maximum beursbedrag zoals gedefinieerd in artikel 5 H2020 MGA kan niet verhoogd worden.

 • Begunstigden moeten onmiddelijk de Commissie/het agentschap/de subsidiegever informeren, die op individuele basis zal onderzoeken hoe de regels m.b.t. overmacht toegepast kunnen worden. Daarnaast dienen begunstigden onmiddelijk alle nodige stappen te nemen om schade als gevolg van de overmacht te beperken, zoals bijv. proberen een vluchtticket te annuleren, of een vergoeding van de annuleringsverzekering te claimen (indien van toepassing).

  Kosten komen voor vergoeding in aanmerking als zij voldoen aan de algemene voorwaarden zoals bepaald in artikel 6 MGA zoals alle andere kosten die gemaakt worden voor de action. Bijvoorbeeld, als een vergadering of evenement niet door kan gaan als gevolg van overmacht, kunnen reis- en accommodatiekosten nog steeds ingediend worden bij de H2020-action als ze aan de voorwaarden voor vergoeding voldoen, zelfs als de begunstigde de reis niet gemaakt heeft, en niet deelnam aan de vergadering of het evenement. Als de overmachtsituatie extra kosten met zich meebrengt voor de implementatie van de action, komen de kosten in aanmerking voor vergoeding als ze nodig zijn voor de implementatie van de action (bijv. een geannuleerde conferentie wordt op een later moment gereorganiseerd). Echter, het maximale beursbedrag kan niet worden verhoogd. 

 • Volledige flexibiliteit wordt gegeven aan geplande deadlines voor rapportages die vertraging oplopen als gevolg van de beperkende maatregelen.

 • De coördinator kan nog steeds de rapportage indienen op de deadline, zoals afgesproken in de beursovereenkomst, maar men gaat flexibel met de deadlines om: Er staan 60 dagen voor het indienen van de rapportage. Echter, als je rapportages met betrekking tot de uitbetalingen te laat indient, zal dit resulteren tot een latere uitbetaling.

  Meer informatie over tussentijdse en eindbetalingen, vind je hier.

 • Je kunt contact opnemen met jouw MSCA-project officer door in te loggen op hetEU Participant portal,en vervolgens naar ‘My projects’ te gaan. Aan de rechterkant, zie je het acroniem van jouw project, onder het kopje ‘Participant Portal Grant Management Services’. Daar vind je de namen van jouw project officers – klik op hun naam om contact met hen op te nemen. In je communicatie dien je de omstandigheden te benoemen en te vragen welke opties beschikbaar zijn.

 • Projectcoördinators wordt geadviseerd om zo snel mogelijk contact op te nemen met hun project officer om de situatie te bespreken en ondersteuning te krijgen.

  Raadpleeg deze pagina, voor meer informatie over MSCA-beurzen.

 • De duur van de MSCA actions zal sterk afhangen van hoe lang de COVID-19 crisis voortduurt. Verlengingen van de projectduur zullen als volgt aangevraagd moeten worden: 

  • Voor projecten met een einddatum binnen de komende drie maanden, dient de verlenging aangevraagd te worden door zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de project officer.
  • Voor projecten met een einddatum na drie maanden of meer, wanneer begunstigden in staat zijn om de impact van de beperkende maatregelen op de action te beoordelen.
 • De projectduur houdt direct verband met de arbeidsovereenkomst van de onderzoeker en het aantal persoonsmaanden dat is geimplementeerd. Elke verlenging van de duur (zonder opschorting van de geimplementeerde action of verandering naar parttime dienstverband) vereist normaal gesproken een ophoging van het aantal persoonsmaanden en hebben daarom hogere kosten per eenheid tot gevolg. Doordat het maximale beursbedrag niet verhoogd kan worden, kunnen aanvragen voor projectverlengingen voor MSCA-IF niet goedgekeurd worden. 

  Toch biedt EC een aantal oplossingen waarmee de onderzoekers het salaris kunnen blijven ontvangen.

  De onderzoeker kan in overleg met de projectmedewerker (project officer) en de begunstigde (beneficiary) overwegen het project op te schorten of het dienstverband van voltijds naar deeltijds te wijzigen. Dergelijke wijzigingen kunnen alleen worden aanvaard als de onderzoeker uitdrukkelijk heeft ingestemd met deze maatregelen en met de daaruit voortvloeiende tijdelijke opschorting / verlaging van het salaris, en zolang het contract van de onderzoeker dienovereenkomstig wordt verlengd om hem in staat te stellen het werk af te ronden.

  Bovendien biedt het financieringssysteem per eenheid van MSCA IF voldoende flexibiliteit om in deze uitzonderlijke situatie te voorzien. Bijvoorbeeld:

  • Perioden waarin een onderzoeker 30 opeenvolgende dagen of korter afwezig is (om andere redenen dan normaal jaarlijks verlof), kunnen nog steeds in rekening worden gebracht bij het IF-project, d.w.z. de kosten blijven subsidiabel.
  • Onbestede institutionele eenheidskosten kunnen worden gebruikt om het salaris van de onderzoekers tijdens schorsingsperioden te behouden. Wervende instellingen kunnen deze kosten ook dekken uit specifieke nationale of eigen middelen.
  • De maandelijkse vergoeding voor levensonderhoud die aan de MSCA IF-onderzoekers wordt betaald, is een bruto bedrag, inclusief verplichte inhoudingen op grond van het nationale recht, zoals werkgevers- / werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid. Dit betekent dat MSCA IF-onderzoekers ook moeten kunnen profiteren van nationale socialezekerheidsstelsels als ze tijdelijk zonder werk zijn. Indien nodig kunnen de nationale MSCA-contactpunten gedetailleerde informatie verstrekken. De respectieve projectmedewerker van het Research Executive Agency kan ook assistentie verlenen.

  Kijk voor meer informatie hier

 • De deadlines voor het indienen van aanvragen voor verschillende actions zijn verlengd. Kijk op deze website voor de verlengde deadlines.

 • Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. De NWO heeft samen met de VSNU, NFU en ZonMW, en met Promovendi Netwerk Nederland en PostdocNL een aantal antwoorden opgesteld m.b.t. lopende projecten. 

  Het uitgangspunt is dat de gezondheid van de onderzoekers belangrijker is dan het onderzoek. Echter, bepaald onderzoek kan in samenspraak met de decanen en directeuren van de instituten als noodzakelijk worden beschouwd, en daarom toestemming krijgen om door te gaan. 

  Het algemene advies is om zo veel mogelijk door te gaan met het onderzoek, maar om de verwachtingen bij te stellen. Hiervoor kunnen o.a. de volgende middelen nodig zijn: het verlengen van de projecttermijn binnen redelijke termijnen, het aanpassen van het onderzoeksontwerp of (een deel van) de probleemstelling, of (waar mogelijk) het ambitieniveau aanpassen. Wat nodig is, hang van veel factoren af, zoals het onderzoeksveld, het type onderzoek en de fase waarin het onderzoek zich bevindt. PNN, PostdocNL, VSNU, NWO en ZonMw zijn in gesprek over de voorwaarden van deze aanpak.

 • Als er geen verdere informatie is over een specifieke ronde waar je naar op zoek bent, dan betekent dat, dat deze momenteel niet beschikbaar is. Neem contact op met Erasmus Research Services (ERS) via researchgrants@eur.nl of neem contact op met de funding officer van je faculteit  voor verdere informatie.

Overzicht van Coronavirus (COVID-19) updates van subsidiegevers

Voor corona-gerelateerde vragen en onzekerheden gerelateerd aan de voorbereiding van je huidige en toekomstige subsidieaanvragen, indieningsprocessen, en/of deadlines, kun je contact opnemen met Erasmus Research Services (ERS) door een e-mail te sturen naar researchgrants@eur.nl. Wij geven je ook graag informatie van subsidiegevers, en adviseren je over de juiste contactpersonen met betrekking tot het beheren en implementeren van je lopende projecten (vertragingen, bijkomende kosten, contractstatus enz.) in deze moeilijke tijden.

Neem contact op met ERS (researchgrants@eur.nl) of met de funding officer van je faculteit als je zaken met betrekking tot subsidies wilt bespreken, of een (virtuele) vergadering wilt opzetten.

EU: Horizon 2020 Framework programma’s:

Nationaal: NWO

 

COVID-19 Funding opportunities (English) 

Various databases on COVID-19 Funding opportunities

 • SCIENCE EUROPE Database - on all COVID-19 related funding opportunities that includes funding for research aimed directly at combating the SARS-CoV-2 virus and the resulting COVID-19 disease, but also for research into the societal and economic effects of the pandemic. Updated regularly.
 • SCIENCE BUSINESS Database - updated regularly; works well in Chrome browser.
 • The European Commission corona platform - per country with national calls and other initiatives related to Corona research

COVID-19 Calls in the spotlight

COVID-19 Funding opportunities

 • PRACE support to mitigate impact of COVID-19 pandemic

  PRACE is welcoming project proposals requesting computing resources to contribute to the mitigation of the impact of the COVID-19 pandemic-open deadline. 

 • Rolling - Mercatus Center: Emergent Ventures Grant

  Fast track funding for scientists at an academic institution currently working on a COVID-19 related project. Funding will be given to high-reward projects that advance prosperity, opportunity, liberty, and well-being.  Rolling deadlines, with fast grants of $10k to $500k and decisions made in under 48 hours.

 • Rolling – Global Innovation Fund

  Grants and investment finance to support the testing, development and scaling up of social innovations with strong potential to improve the lives and opportunities of people in the developing world. Applications are also invited for innovations that will address the COVID-19 pandemic in developing countries.