Open Access based on the Taverne amendement

In 2019 gaf de bibliotheek een extra impuls aan Open Access met de Taverne-pilot.De pilot was gebaseerd op het amendement Taverne op basis waarvan publicaties in uitgeversversie in Open Access kunnen worden aangeboden via de lokale repository.

Doel van de pilot was het substantieel en structureel verhogen van het aantal EUR publicaties in Open Access en ervaring op te doen met publiceren op basis van het amendement Taverne.

Hoewel de pilot is afgerond, blijft de mogelijkheid beschikbaar om op basis van het amendement Taverne publicaties in Open Access te publiceren. Minimale voorwaarde zijn:

  • de publicatie is geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen bekostigd
  • gemaakt door (co-)auteur(s) met een dienstverband bij de EUR en
  • is een artikel of een boekhoofdstuk in een ‘edited collection’.

Meer Informatie
Bij deze vorm van Open Access publiceren is het belangrijk dat je je informeert over de voorwaarden en eventuele risico’s. Heb je vragen over publiceren op basis van het amendement Taverne? Neem contact op met Joy Dijksman via: openaccess.library@eur.nl.