Vereisten Open Access

Veel subsidieverstrekkers of financiers van onderzoek eisen dat publicaties beschikbaar komen via Open Access. De eisen verschillen per geldverstrekker en wat de uitgever toestaat.

EUR
De EUR voert sinds 2011 een Open Access-beleid. Iedere publicatie dient minimaal in het geaccepteerde auteursmanuscript in het institutionele repository (RePub) te worden geplaatst. Door dit te doen, voldoet u aan de Open Access-voorwaarden van grote subsidieverleners als NWO en de EU.

Hoe publiceer je in RePub?
Voeg je publicaties toe aan de universitaire repository (RePub) toe via Metis (het onderzoeksinformatiesysteem van de EUR). In de handleiding voor Personal Metis staat uitgelegd hoe je dit gemakkelijk kan doen.

NWO
Onderzoeksfinancier NWO verplicht dat de publicatie op het moment van verschijnen (ook) via Open Access beschikbaar is. Dit kan door de publicatie in RePub (Green Open Access) aan te bieden of in een Gold Open Access-tijdschrift te publiceren. NWO accepteert geen embargoperiode.

EU
Door de EU gefinancierd onderzoek is verlicht in Open Access te verschijnen. De EU accepteert een embargoperiode van 6 maanden (exacte wetenschappen) tot 12 maanden (geesteswetenschappen en sociale wetenschappen). Dit kan door de publicatie in RePub (Green Open Access) aan te bieden of in een Gold Open Access-tijdschrift te publiceren.

Wat staat de uitgever toe?
Heb je twijfels over wat is toegestaan? Op de website Sherpa/Romeo staan de voorwaarden van het tijdschrift waarin je publiceert, zoals welke versie van het artikel je open access beschikbaar mag stellen en welke embargoperiode wordt gehanteerd.

Meer informatie
Heb je vragen over de Open Access-eisen van je financier? Neem contact op met Leonidas Pakos