Topinstituten

De EUR neemt deel aan een aantal topinstituten.

TI Pharma
Het Topinstituut Pharma is opgericht opp 11 juli 2006. TI Pharma is een structurele samenwerking tussen onderzoeksteams bij universiteiten en in de industrie. TI Pharma verricht baanbrekend, interdisciplinair onderzoek en verzorgt trainingen ter verbetering van de efficiency van het totale proces van ontdekking en ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Erasmus Instituut Toezicht & Compliance
Het Erasmus Instituut Toezicht & Compliance (EITC) brengt nationale en internationale wetenschappers, studenten, beleidsmakers en bestuurders bijeen in de hoogwaardige ontwikkeling en uitwisseling van kennis, inzichten en methoden op het gebied van toezicht en compliance. Het Instituut, dat in 2007 is opgericht, is een interfacultair samenwerkingsverband waar wetenschap en praktijk samenkomen.