Online Proctoring Infosheet

Het Coronavirus zorgt ervoor dat we voor een nu nog onbepaalde tijd aan huis gekluisterd zitten. Dit betekent ook dat de EUR haar deuren heeft moeten sluiten voor studenten en medewerkers. Om de kennis van de studenten op afstand up-to-date te houden wordt ingezet op online onderwijs met behulp van videocolleges, maar het is vervolgens ook van belang dat deze kennis wordt getoetst. Om een hoge kwaliteit van onderwijscontinuïteit te bewerkstelligen en toetsing op afstand mogelijk te maken is online proctoring (OP) een noodzakelijk hulpmiddel bij online toetsing. De inzet van online proctoring brengt echter impact op de privacy van de student mee. In deze infosheet vind je daarom informatie over online proctoring. Wat is het? En hoe wordt dit door de EUR ingezet op een manier die privacy-proof is?

Online Proctoring