Bachelor in Bedrijfskunde

Onderwijs en praktijk

Themagestuurd onderwijs

Voor een bedrijfskundige is het van groot belang de samenhang tussen onderdelen en processen binnen een bedrijf te begrijpen. Het nieuwe onderwijsprogramma besteedt veel aandacht aan samenhang en actuele bedrijfskundeproblemen. In ieder trimester (= drie maanden) staat een thema centraal in het onderwijs. We werken met verschillende werkvormen en studiemethoden die alle aansluiten op een bepaald thema.

Wisselwerking met bedrijfsleven

Samenwerking met bedrijven en confrontatie met de managmentpraktijk is voor een bedrijfskundeopleiding van groot belang. Om die reden zul je tijdens je studie op allerlei manieren kennismaken met het bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn het schrijven van een ‘Strategisch Ondernemingsplan’, het maken van cases en opdrachten en het uitvoeren van onderzoeksprojecten binnen bedrijven.

Wetenschappelijke benadering

In de bedrijfskundeopleiding wordt veel aandacht besteed aan de wetenschappelijke vorming van de studenten. Als Rotterdamse bedrijfskundestudent leer je managementproblemen kritisch te onderzoeken en vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken. Veel van die problemen zijn complex van aard en vereisen een analytische geest en een ondernemende houding. Studeren aan een universiteit betekent dat je veel vraagstukken zelfstandig en samen met andere studenten en onderzoekers onderzoekt en daarover rapporteert.

Bedrijfskundige vaardigheden

In de Rotterdamse opleiding geldt het motto: denken en doen. Voor een bedrijfskundige is ontwikkeling van persoonlijke en academische vaardigheden van groot belang. Denken en doen gaan samen, evenals het ontwikkelen en toepassen van kennis. Door de hele opleiding heen ontwikkel je vaardigheden in onderzoeken, presenteren, schrijven, discussiëren, luisteren, samenwerken, projectmanagement, enzovoort.