Toelatingseisen

Bachelor Bestuurskunde

Wat zijn de gevolgen van het sociale leenstelsel? Hoe kan de arbeidsmarkt beter functioneren? Hoe komt het dat veel mensen niet gaan stemmen? Studenten Bestuurskunde hebben grote interesse in het oplossen van dit type maatschappelijke vraagstukken. Wil jij het verschil maken? Dan is Bestuurskunde jouw studie!

Om een opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te mogen beginnen, zijn er diverse toelatingseisen. Je kan worden toegelaten met:

Studiekeuzecheck

De opleiding Bestuurskunde biedt alle aankomende studenten een StudieKeuzeCheck aan. Afhankelijk van je vooropleiding ben je eventueel verplicht tot deelname aan de bepaalde onderdelen. Voor Bestuurskunde bestaat deze check uit twee onderdelen:
1) Digitale vragenlijst: verplicht voor alle aanmelders
2) Studiekeuzecheckactiviteit: vrijwillige deelname

Lees hier meer over de StudieKeuzeCheck bacheloropleidingen ESSB.

Toelatingseisen vwo-diploma

Je kunt met alle profielen instromen.

Toelatingseisen hbo- en wo-propedeuse

Studenten met een propedeuse van een hbo-of wo-opleiding zijn toelaatbaar tot de opleiding.

Meer informatie: Erasmus Studenten Service Centrum

Toelatingseisen buitenlands diploma

Wanneer je een buitenlandse vooropleiding met goed gevolg hebt afgerond, neem dan tijdig contact op met het Admissions Office van de universiteit, telefoon (010) 408 17 86. Zie voor meer informatie: www.bacheloradmission.eur.nl.

Toelatingseisen ouder dan 21 jaar (colloquium doctum)

Als je 21 jaar of ouder bent en je beschikt niet over de vereiste vooropleiding, dan kan je in bepaalde gevallen toch worden toegelaten tot de bacheloropleiding Bestuurskunde. Daarvoor moet je deelnemen aan een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van deze opleiding. Meer informatie vind je op colloquium.eur.nl. Ook de studieadviseur kan je over het colloquium doctum informeren (zie contact).