Aansluitende masteropleidingen

In de masteropleiding Maatschappijgeschiedenis kun je kiezen uit twee specialisaties. In ‘Geschiedenis van Nederland in een Mondiale Context’ bestudeer je hoe globalisering Nederland de afgelopen eeuwen veranderd heeft en welke politieke, culturele en economische rol Nederland heeft gespeeld in de moderne tijd. In de specialisatie ‘Global History and International Relations’ bestudeer je hoe internationale relaties historisch gezien ontstaan en veranderd zijn.

Als je tijdens je bacheloropleiding vakken op het gebied van publieksgeschiedenis en cultuur hebt gevolgd, en een minor bij de bachelor Communication & Media, kun je toelaatbaar zijn voor de master Media Studies. De masteropleiding Media Studies wisselt theorie en onderzoek af met de journalistieke praktijk en mediabeleid en -management.