Duurzame campus

DUURZAAM bruisend

De Erasmus Universiteit bouwt aan een duurzame campus. Haar ambitie is om een van de groenste universiteiten in Nederland te worden. Bij de bouw van het nieuwe campushart en de modernisering van bestaande gebouwen neemt de universiteit verschillende maatregelen om energie te besparen en de CO2 uitstoot te verminderen. Een goede balans tussen people, planet en profit staat daarbij centraal. Klik hier voor de doelstellingen m.b.t. de duurzame campus. Alle verbouwingen, restauraties en nieuwbouwprojecten op de campus dragen bij aan een duurzame en groene campus. De energievraag van de aangepakte gebouwen wordt zo laag mogelijk gehouden, natuurlijke bronnen worden ingezet voor verwarmen en koelen en er wordt gebruik gemaakt van groene energie.

Aangenaam verblijven op de campus

Een duurzame campus is allereerst een campus waar de gebouwen intensief worden gebruikt. Wanneer studenten, medewerkers en gasten in een inspirerende en comfortabele omgeving verblijven om te studeren, werken en elkaar te ontmoeten, zal alle ruimte op de campus beter benut worden.
De universiteit verhoogt daarom haar aantrekkelijkheid. De universiteit wil dat de campus meer gaat bruisen voor studenten, medewerkers en gasten. Het campushart wordt de plaats om elkaar te ontmoeten. Dat kan in het nieuwe Erasmus Paviljoen en op zijn terras, in het park rondom de vijver, op de (trappen van de) Erasmus Plaza en bij de nieuwe foodcourt op de plaza. Het park aan de noordzijde van de campus zorgt voor een groene omgeving om in te recreëren, te sporten of te ontspannen. De campus wordt autoluw door ondergronds parkeren en het gebruik van ov en fiets wordt gestimuleerd. Ondanks dat er gebouwd wordt, blijft het percentage water en groen op de campus gelijk, op 40%. Het kappen van bomen is zo beperkt mogelijk gehouden: 170 bomen werden gekapt vanwege de bouw en 90 bomen omdat ze sowieso in slechte staat verkeren. Er worden 330 nieuwe bomen geplant.

Slim verminderen energievraag en CO2 uitstoot

Vermindering van de energievraag gebeurt door ‘passief’ bouwen, groene daken, zonnepanelen, energiezuinige installaties en duurzame materialen. Het nieuwe Erasmus Paviljoen, 'het' symbool van het nieuwe Woudestein, wordt vrijwel energieneutraal door het gebruik van natuurlijke ventilatie, warmte en koude uit de grond (WKO) en zonnepanelen op het dak.   Ook wordt gebruik gemaakt van natuurlijke ventilatie, en warmte en koude uit de grond. Nabij het Erasmus Paviljoen is de eerste bron voor warmte/koudeopslag (WKO) geboord. Deze zorgt voor koeling en verwarming van het Erasmus Paviljoen. Energie (kou in de winter en warmte in de zomer) wordt steeds per seizoen in de bodem opgeslagen op ongeveer 175 meter diepte. In de komende jaren zullen meer gebouwen op een WKO-bron worden aangesloten. Ook in andere gebouwen worden maatregelen genomen om de energievraag zo laag mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door warmte uit koelinstallaties terug te winnen, wind te gebruiken bij de koeling van serverrruimtes, verlichting aan te sluiten op daglichtschakelingen en aanwezigheidsdetectie en energiezuinige lampen te gebruiken.

Duurzame energie

De Erasmus Universiteit Rotterdam past waar het kan warmte-/koudeopslag toe. Reguliere warmte wordt geleverd door de stadsverwarming (opgewekt met industriële restwarmte).Verder koopt de EUR 100% samen met andere instituten in Rotterdam groene elektriciteit in. En middels een zonne-energiesysteem wekt de EUR nu ook zelf elektriciteit op.

Vragen?

Wil je meer weten over duurzaamheid op campus Woudestein? 
Neem dan contact op met het Erasmus Facilitair Bedrijf:

campusunderconstruction@eur.nl
Projectleider: Jan-Cees Jol

Direct naar

Home