Internationalisering

Current facets (Pre-Master)

Het aantal EUR medewerkers afkomstig uit het buitenland is in de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Deze groei zal zich, gezien de gestelde ambities voor Internationalisering in de Strategische notitie (2014-2018) naar verwachting de komende jaren voortzetten.