Bestuur en organisatie

Current facets (Pre-Master)

De Erasmus Universiteit Rotterdam kent twee bestuursniveaus in haar hoofdstructuur: het universitaire niveau en het niveau van de faculteiten en diensten. De bestuursstructuur is vastgelegd in het bestuurs- en beheersreglement van de universiteit. Op beide bestuursniveaus fungeren formele medezeggenschapsorganen.

Organogram Erasmus Universiteit Rotterdam