Onderzoeksdirecteur

De decaan voorziet in het bestuur van het binnen de faculteit te verrichten onderzoek. De decaan kan daartoe binnen de faculteit een of meer (facultaire) onderzoeksinstituten of onderzoeksscholen instellen.
Een faculteit of facultair onderzoeksinstituut of -school kan ook deel uitmaken van interfacultaire of interuniversitaire onderzoeksinstituten of onderzoeksscholen.