Opleidingsbestuur - Opleidingsdirecteur

De decaan voorziet in het bestuur van de opleiding(en) binnen de faculteit.
Dit bestuur kan meerhoofdig zijn (opleidingsdirectie) of éénhoofdig (opleidingsdirecteur). Bij de EUR is het opleidingsbestuur éénhoofdig. De opleidingsdirecteur wordt bijgestaan door een adviescommissie, de Opleidingscommissie, die voor de helft uit docenten en voor de helft uit studenten bestaat.