Universiteitsraad

Op centraal niveau vertegenwoordigt de Universiteitsraad (Uraad) de studenten en medewerkers van de EUR. De Universiteitsraad is een spreekbuis voor alle studenten en medewerkers van de EUR en heeft regelmatig overleg met het College van Bestuur over het beleid op het terrein van onderwijs, onderzoek, personeel, bestuurlijke- en infrastructurele zaken. Heb jij klachten, ideeën of wil je zelf een vergadering bijwonen? Neem dan contact op want jouw mening telt!

Dr. Jiska Engelbert – voorzitter medewerkersgeleding

Nadine Nieuwstad – voorzitter studentgeleding

Join the University Council