Universiteitsraad

Current facets (Pre-Master)

De stem van studenten en medewerkers

De Universiteitsraad vertegenwoordigt de studenten en medewerkers van de EUR op centraal niveau. De Universiteitsraad functioneert als een spreekbuis voor alle studenten en medewerkers van de EUR en heeft op reguliere basis overleggen met het College van Bestuur over beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek en personeels-, bestuurlijke en infrastructurele zaken. Heb je klachten, ideeën of wil je graag bij een overleg aanwezig zijn? Neem contact met ons op, want jouw mening telt!

Contact met de U-Raad

Lees meer
Boris Pulskens en Louise van Koppen

Invloed van de U-Raad

Wat heeft de raad de afgelopen jaren bereikt?

Lees het hier

Erasmus University Council