Universiteitsraad

De stem van studenten en medewerkers

De Universiteitsraad vertegenwoordigt de studenten en medewerkers van de EUR op centraal niveau. De Universiteitsraad functioneert als een spreekbuis voor alle studenten en medewerkers van de EUR en heeft op reguliere basis overleggen met het College van Bestuur over beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek en personeels-, bestuurlijke en infrastructurele zaken. Heb je klachten, ideeën of wil je graag bij een overleg aanwezig zijn? Neem contact met ons op, want jouw mening telt!

Erasmus University Council