Corporate events

Naast de officiële academische plechtigheden – onderdeel van de academische traditie -  organiseert de universiteit een aantal corporate evenementen. Bij deze evenementen staan verschillende strategische thema’s centraal, zoals talentontwikkeling en het belang van diversiteit.