Lezingen

Current facets (Pre-Master)

200

De Rotterdam Lezing is sinds 2003 een jaarlijkse productie van de Erasmus Universiteit. De lezing wordt elk jaar gehouden door een andere hoogleraar. Op wisselende locaties, maar altijd met een scherp oog voor de meest actuele uitdagingen voor Rotterdam. Een bijdrage aan de grootstedelijke ontwikkeling, vrij toegankelijk voor iedereen.

De laatste editie van de Rotterdam Lezing was Burgers en bestuurder is de slimme stad van Liesbet van Zoonen in mei 2017. Op deze website vindt u aankondigingen, en het archief van de eerdere edities. De Rotterdam Lezing werd in het verleden georganiseerd met verschillende partners, waaronder Studium Generale, Erasmus Podium, AD Rotterdams Dagblad, Erasmus Magazine, Art. 1, RADAR, Studentenpastoraat, Centrale Bibliotheek en het Bibliotheektheater.

Hieronder vind u links naar de lezingen met de naam van de spreker en het jaar van de desbetreffende Rotterdam Lezing.

De Rotterdam Lezingen

Burgers en bestuurders in de slimme stad

Burgers en bestuurders in de slimme stad is de Rotterdam Lezing uitgesproken door Liesbet van Zoonen in 2017.

In Rotterdam slaapt niemand op straat

In deze Rotterdam Lezing 2016 neemt prof. Richard Staring de aanwezigen in de Rotterdamse Pauluskerk mee naar Istanbul en Turkije waar momenteel 2.7 miljoen gevluchte Syriërs wonen. Waarom blijft een deel van de Syriërs in Turkije en riskeren anderen hun leven op weg naar Europa? Hoe gaan we in Nederland en Rotterdam om met opvang en opkomst van vluchtelingen.

Weg met het publiek

Op een paradoxale wijze lopen de kunst en cultuursector, voor de troepen uit. Gedwongen door bezuinigingen wordt de betekenis van kunst en cultuur uitvoerig bediscussieerd. In het publieke debat wordt de publieke waarde van kunst en cultuur besproken: dat zouden we vaker moeten doen en het zal in de toekomst ook vaker gebeuren.

Lang leven in Rotterdam

Is het de buurt of zijn het de mensen die bepalen hoe de levensverwachting is in de verschillende wijken van Rotterdam? Beide, zei Lex Burdorf op 28 mei tijdens de jaarlijkse Rotterdamlezing in het Bibliotheektheater, de locatie van dit jaar. ‘’De bewoners zijn natuurlijk de basis, maar de buurt doet er zeker toe. Een mooie, fijne omgeving zorgt ervoor dat je langer leeft.’’

Liefde voor de stad zonder hart

Wat betekent het om te houden van een stad? Houdt de stad ook van jou? Kan liefde zo eenzijdig bestaan? En als die stad Rotterdam is, is de vraag nog prangender: hoe te houden van een stad zonder hart? Te midden van de vaak herhaalde Rotterdamse harteloosheid, blijkt toch dat een diepe liefde voor Rotterdam gevoeld wordt. Die liefde is aanleiding om stil te staan bij wat het betekent om van de stad te houden.

Op weg naar het beloofde land

In zijn Rotterdam Lezing besprak Jos de Mul (hoogleraar Filosofie van Mens en Cultuur) de opkomst en ondergang van Fortuyn en de latere wederwaardigheden van het Fortuynisme in de lokale Rotterdamse en nationale politiek in het licht van deze messiaanse opvatting van politiek.

Ziel van Rotterdam

De tiende Rotterdam Lezing werd uitgesproken door prof.dr. Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De hoogleraar duurzame transities en transititiemanagement bewees een bijzondere visie op onze stad te hebben. Na een beschouwing over de ontwikkeling van Rotterdam voor en na het bombardement, schetste hij hoe Rotterdam door duurzaamheid binnen dertig jaar kan uitgroeien tot een bruisende metropool vol elektrische auto’s, waterwoningen en gerenoveerde stadshavens.

Karakters

In De Rotterdam Lezing 2010 ging Godfried Engbersen na wat het karakter van Rotterdam is, analyseerde of de vele, uiteenlopende imago’s bij de stad passen, of dat we op zoek moeten naar een imago dat beter bij Rotterdam past.

Spiegel of splijtzwam

Op dinsdag 2 juni vond in het Bibliotheektheater in Rotterdam De Rotterdam Lezing 2009 plaats. Deze lezing met de titel 'Spiegel of splijtzam' werd gegeven door prof. dr. Susanne Janssen, en ging over de rol van media in een multiculturele samenleving. Burgemeester Ahmed Aboutaleb opende de avond. Het debat werd geleid door Francisco van Jole, en Kaascouse & MoorderMan verzorgden muzikale performances.

Mij niet gezien

Discriminatie is wettelijk verboden en maatschappelijk ongewenst. Toch doet discriminatie zich in verschillende gedaanten voor, vaak onzichtbaar. Discriminatie vindt bewust of onbewust plaats, is direct of indirect van aard en richt zich onder andere tegen vrouwen, ouderen, gehandicapten, homoseksuelen en allochtonen. Een bijkomend probleem is dat discriminatie lastig te bewijzen is, ook in wetenschappelijk onderzoek.

Religies in Rotterdam

In het Nederland van 1960 was vrijheid van godsdienst populairder dan vrijheid van meningsuiting. Niet-religieuze uitingen konden maar moeilijk in het openbaar plaats vinden. Ze moesten die plaats bevechten. In iets meer dan een generatie is dat veranderd. De “Verlichting” speelt in de cultuur van vandaag een centrale rol. De scheiding van kerk en staat is veel centraler komen staan. De ontkerkelijking zet zich sterk door. Daardoor worden nu juist religieuze uitingen in het openbaar steeds minder verdragen.

De Angstige Stad

Sinds de jaren ‘90 verkleurt Rotterdam in hoog tempo. De ras-Rotterdammer van weleer is vergrijsd of vertrokken. Nieuwe Rotterdammers met vreemde roots staan op en verlangen een plek en een stem in de stad. Na de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, maar ook in het kielzog van de internationale etnische en religieuze spanningen, is de onderhuidse angst voor de ander en het vreemde steeds meer naar boven gekomen. Beleidsmakers proberen met de krachtig klinkende formule ‘schoon, heel en veilig’ de angst en afkeer van chaos, desintegratie en geweld te bezweren, maar de onvrede en de vele angsten blijven. Ooit was Rotterdam een trotse en zelfbewuste no-nonsense wereldhaven, nu is het een bange metropool.

Grenzen van de stad

Aan het eind van de negentiende eeuw hadden Nederlanders niet zo een goede naam in het buitenland. Zij werden als conservatief en chauvinistisch gezien. Ze leefden in hun Hollandse domineeswereldje, met zijn traditionele instellingen. Als ze naar het buitenland trokken namen ze die besloten wereld bij voorkeur mee. De Nederlander was een liefhebber van gezellige avondjes, culturele activiteiten vonden bij voorkeur binnenshuis en in besloten kring plaats. In damesgezelschap zijn ze stijf, gegeneerd, en dansen en flirten kunnen ze al helemaal niet, lezen we in het dagboek van een waarnemer in Zuid-Afrika, het land waarmee de Nederlanders zich toen zo verwant voelden. ‘Hij moet ook leeren niet naar de vleeschpotten en gerieflijkheden van Holland om te kijken en zich niet storen of ergeren aan wat hij hier ziet of hoort. Elk land heeft andere gewoonten of denkbeelden; eerst na jaren verblijf kan hij die beoordelen, en goed- of afkeuren’ (Schoeman, 207).

Kleurloos Rotterdam

Kleurloos Rotterdam 2025. Hoe stellen we ons dit voor? Willen we een indruk krijgen van wat onze voorspellingen waard zijn, dan is het instructief om ons ruim 20 jaar terug in de tijd te verplaatsen. Wie kon er in 1984 - dat beladen jaar van George Orwells boek, dat beschrijft hoe veiligheid in terreur is omgeslagen - net bekomen van de demonstratiegolven tegen kruisraketten, vermoeden dat het Oostblok 5 jaar later zou verkruimelen en weer 15 jaar later Russische satellietstaten tot de Europese Gemeenschap zouden toetreden?

Allochtonen: kans of bedreiging

Voor veel inwoners is Rotterdam een ‘wereldstad’. Een fijne plek om te wonen, te leven, te werken. Een omgeving met op allerlei gebied grootstedelijke kenmerken. Geen metropool, zoals New York, Londen of Parijs. In vergelijking daarmee eerder een dorp. Maar dan wel een global village, een knooppunt in het proces van internationalisering dat wordt gekenmerkt door toenemende stromen over steeds grotere afstand van geld, goederen en informatie. En van mensen. Op dit moment wonen circa 120 miljoen personen in een ander land dan waar zij geboren zijn. Nog nooit was de internationale migratie zo omvangrijk.

 

Burgers en bestuurders in de slimme stad

Burgers en bestuurders in de slimme stad is de Rotterdam Lezing uitgesproken door Liesbet van Zoonen in 2017.

 

In Rotterdam slaapt niemand op straat

In deze Rotterdam Lezing 2016 neemt prof. Richard Staring de aanwezigen in de Rotterdamse Pauluskerk mee naar Istanbul en Turkije waar momenteel 2.7 miljoen gevluchte Syriërs wonen.

Waarom blijft een deel van de Syriërs in Turkije en riskeren anderen hun leven op weg naar Europa? Hoe gaan we in Nederland en Rotterdam om met opvang en opkomst van vluchtelingen.

Weg met het publiek

Op een paradoxale wijze lopen de kunst en cultuursector, voor de troepen uit.

Gedwongen door bezuinigingen wordt de betekenis van kunst en cultuur uitvoerig bediscussieerd. In het publieke debat wordt de publieke waarde van kunst en cultuur besproken: dat zouden we vaker moeten doen en het zal in de toekomst ook vaker gebeuren.

Liefde voor de stad zonder hart

Wat betekent het om te houden van een stad?

Houdt de stad ook van jou? Kan liefde zo eenzijdig bestaan? En als die stad Rotterdam is, is de vraag nog prangender: hoe te houden van een stad zonder hart? Te midden van de vaak herhaalde Rotterdamse harteloosheid, blijkt toch dat een diepe liefde voor Rotterdam gevoeld wordt. Die liefde is aanleiding om stil te staan bij wat het betekent om van de stad te houden.