Sprekers

Een overzicht van degenen die de Rotterdam Lezingen hebben uitgesproken, van boven naar beneden op chronologische volgorde.

 • Justus Veenman

  Allochtonen: kans of bedreiging - Justus Veenman, 2003

 • Kleurloos Rotterdam - Henk Oosterling, 2004

 • Grenzen van de stad - Paul van de Laar, 2005

 • De angstige stad - Peter Muris, 2006

 • Siep Stuurman

  Religies in Rotterdam - Siep Stuurman, 2007

 • Justus Veenman

  Mij niet gezien - Justus Veenman, 2008

 • Portrait Susanne Janssen

  Spiegel of splijtzwam - Susanne Janssen, 2009

 • Karakters - Godfried Engberse, 2010

 • De ziel van Rotterdam - Jan Rotmans, 2011

 • Jos de Mul

  Op weg naar het beloofde land - Jos de Mul, 2012

 • Willem Schinkel over demonstraties en De Nieuwe Universiteit

  Liefde voor de stad zonder hart - Willem Schinkel, 2013

 • Lex Burdorf

  Lang leven in Rotterdam - Lex Burdorf, 2014

 • Weg met het publiek - Liesbeth Noordegraaf-Eelens, 2015

 • Prof. dr. Richard Staring
 • Burgers en bestuurders in de slimme stad - Liesbet van Zoonen, 2017