CO2 voetafdruk

Students on campus Erasmus University Rotterdam

Alle activiteiten van de universiteit hebben een CO2-uitstoot tot gevolg. De belangrijkste bijdragen aan deze CO2-uitstoot komen van al het vervoer van en naar de campus en de zakelijke reizen. Erasmus Universiteit Rotterdam wil toewerken naar een CO2-neutrale campus in 2024.

De EUR is medeondertekenaar van het Klimaatakkoord en tracht door het nemen van energiebesparingsmaatregelen haar CO2-uitstoot te verminderen ten opzichte van 1990. Een van de maatregelen is het gebruik van groene stroom waar geen uitstoot aan verbonden is. De EUR koopt hiervoor Garanties van Oorsprong van Nederlandse windenergie. Daarnaast koopt de EUR ook Carbon Credits – credits die worden gegenereerd bij CO2-reductieprojecten – om de uitstoot van het warmteverbruik te compenseren. Het duurzaam mobiliteitsbeleid van de EUR is er ook op gericht om de uitstoot door vervoer te verminderen.

CO2-rapportage

De universiteit publiceert ieder jaar een CO2-voetdruk. De rapportages met de uitkomsten over 2020 tot en met 2015 zijn hieronder te downloaden. Voor 2020 is de totale CO2-emissie van de universiteit bepaald op 5.866,3 ton. Dit komt neer op een voetafdruk per student van 0,2 ton CO2. In vergelijking met 2019 is de totale emissie met circa 9.250,2 ton afgenomen en de voetafdruk per student is met 0,3 ton afgenomen. Over de gehele linie is er 61% minder CO2 uitgestoot ten opzichte van 2019. Grootste aanleiding voor deze besparing is de Covid-19 pandemie en de daardoor sterk verminderde activiteit op de campus. De CO2-voetafdruk over 2021 zal in het eerste kwartaal van 2021 afgerond en gepubliceerd worden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen