Stroomschema en Regelingen

De gedragsvoorschriften en regelingen rond integriteit

EUR Holding BV kent drie regelingen die voorzien in meld-en klachtenprocedures op het terrein van:

 • Misstanden omtrent: 

  • (dreigend) strafbaar feit, als diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte
  • grove (dreigende) schending van wet- en regelgeving of beleidsregels van EUR Holding BV
  • (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu
  • (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen
  • (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

In het stroomschema is aangegeven welke regeling in welke situatie toepasbaar is en welke stappen in de diverse procedures te onderscheiden zijn.

De teksten van de reglementen zijn via de volgende links te raadplegen: