Erasmus Centrum voor Valorisatie (ECV) BV

Het Erasmus Centrum voor Valorisatie (ECV) is het valorisatie expertisecentrum binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het ECV brengt kenniszoekers en kennisaanbieders bij elkaar. Ook is het ECV voor wetenschappelijke medewerkers en ondersteunende diensten het eerste aanspreekpunt voor expertise-uitwisseling en ondersteunt het ECV hen bij het opzetten en uitbouwen van valorisatieactiviteiten.

Directeur:
drs. L. Poleij
Telnr: (010) 408 2696
Kamernr: Mandeville 11-16
E-mail: poleij@ecv.eur.nl
Website: www.eur.nl/ecv

Raad van Commissarissen:
Prof. dr. Ph. H.B.F. Franses
Prof. dr. H.R. Commandeur
mr. S.J. Krijger

 

===============================

The Erasmus Centre for Valorisation (ECV) is Erasmus University Rotterdam’s valorisation expertise centre. The ECV bring those who are looking for knowledge and knowledge workers together. In addition, the ECV is also the first point of contact for academic staff and support services in the context of exchanging expertise and supports them in setting up and expanding valorisation activities.

Director:
drs. L. Poleij
Tel nr: (010) 408 2696
Room nr.: Mandeville 11-16
E-mail: poleij@ecv.eur.nl
Website: www.eur.nl/ecv

Supervisory Board:
 Prof. dr. Ph. H.B.F. Franses
Prof. dr. H.R. Commandeur
mr. S.J. Krijger