EUR-register

Inleiding

De opleidingen van de EUR met een accreditatie van de NVAO worden geregistreerd door DUO in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). De andere cursussen en opleidingen die de EUR aanbiedt, staan vermeld in het eigen EUR Register niet-initieel onderwijs. Registratie is voorwaarde om de naam en het logo van de EUR te mogen gebruiken.

Registratie

Als u een aanvraag wil doen voor registratie bij het College van Bestuur, kunt u een verzoek indienen via de decaan van uw faculteit. Het College van Bestuur heeft hiervoor de voorwaarden en procedure vastgesteld.

Het EUR Register wordt op dit moment herzien en wordt uiterlijk 31 maart 2018 opnieuw gepubliceerd.

Meer informatie

Voor informatie en het opvragen van het EUR-register kunt u contact opnemen met drs. Ruud Liesker.