Eredoctoren 2019

Tijdens de dies natalis 2019 ontvingen twee prominente economen, die werken in de geest van Jan Tinbergen, een eredoctoraat. 

Prof. Esther Duflo

Prof. dr. Esther Duflo (Massachusetts Institute of Technology) is hoogleraar economie én Nobelprijswinnaar 2019. Zij ontving een eredoctoraat namens Erasmus School of Economics. Prof.dr. Olivier Marie - samen met prof.dr. Dinand Webbink erepromotor - reikte het eredoctoraat uit. Duflo is medeoprichter en directeur van het Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL). Dit is een wereldwijd opererend onderzoekscentrum dat zich richt op armoedebestrijding door wetenschappelijke inzichten in te zetten voor beleid. Esther Duflo's onderzoek brengt het economische leven van armen in kaart, met als doel sociaal beleid op te stellen en evalueren. Via J-PAL is ze de drijvende kracht achter het stimuleren van veldexperimenten als een belangrijke methode om causale verbanden in de economie te ontdekken.

Esther Duflo's voortreffelijke academische kwaliteiten waren vanaf het begin van haar loopbaan al duidelijk: in haar proefschrift was ze de eerste die overtuigend bewijs leverde dat meer onderwijs in ontwikkelingslanden leidt tot hogere lonen. Op haar 29ste kreeg ze, als een van de jongste wetenschappers, een vaste aanstelling (tenure) als universitair hoofddocent. In 2009 werd ze benoemd tot MacArthur Foundation Fellow, ook wel bekend als een 'genius grant', en in 2010 ontving ze de John Bates Clark Medal, de 'Nobelprijs voor economen onder de 40’. In de afgelopen tien jaar heeft ze talrijke onderscheidingen en prijzen ontvangen voor haar werk op het gebied van gezondheid, onderwijs, financiële inclusie, milieu en bestuur. Zo ontving ze de Princess of Asturias Award for Social Sciences, de A.SK Social Science Award, de Infosys Prize en de David N. Kershaw Award.

Prof.dr. Dani Rodrik

Prof. dr. Dani Rodrik (Harvard University) ontving een eredoctoraat op voordracht van het International Institute of Social Studies. Erepromotoren zijn prof.dr. Mansoob Murshed en prof.dr. Peter van Bergeijk. De hoogleraar International Political Economy van de Ford Foundation heeft veelvuldig gepubliceerd over economische ontwikkeling, internationale economie en politieke economie. In zijn huidige onderzoek richt hij zich op werkgelegenheid en economische groei, zowel in ontwikkelingslanden als in landen met hoog ontwikkelde economieën. 

Hij is onderscheiden met de inaugurele Albert O. Hirschman Prize van de Social Sciences Research Council en met de Leontief Award for Advancing the Frontiers of Economic Thought. Professor Rodrik is de gekozen voorzitter van de International Economic Association. Hij is auteur van onder andere Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy (2017), Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science (2015), The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy (2011) en One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth (2007).

Nieuws over dies natalis 2019

Nobelprijswinnaar Esther Duflo ontvangt eredoctoraat van Erasmus Universiteit Rotterdam

Algemeen

Esther Duflo, winnaar Nobelprijs voor de Economie 2019, ontvangt op vrijdag 8 november een eredoctoraat van Erasmus Universiteit Rotterdam.

Professor Dani Rodrik ontvangt een eredoctoraat van Erasmus Universiteit Rotterdam

Algemeen

Prof. dr. Dani Rodrik (Harvard University) krijgt op onze 106e dies natalis op vrijdag 8 november een eredoctoraat van de Erasmus Universiteit Rotterdam.