Maatschappelijke betrokkenheid

Goede doel – Join for Joy

Wereldwijd hebben 61 miljoen kinderen geen toegang tot primair onderwijs. Sport op school is een krachtig middel om kinderen te motiveren naar school te komen én op school te blijven. Door het trainen van leraren op scholen van het platteland in Kenia, Oeganda en Zambia draagt Join voor Joy bij aan het recht op betekenisvol onderwijs voor ieder kind.

 

Programma

Join for Joy ondersteunt basisscholen in de rurale gebieden van Afrika met training, materiaal en expertise bij het implementeren van een Sport- en spelprogramma. De implementatie van een Sport en spel programma voor één basisschool bestaat uit 3 training fases, heeft de gemiddelde duur van twee à drie jaar en kost EUR 10.000.

 

Bereik

Join for Joy geeft inmiddels meer dan 39.000 kinderen op basisscholen in Zambia, Kenia en Oeganda op reguliere basis te sport en spel op school om zo de kans te krijgen kind te zijn en spelenderwijs hun talenten te ontwikkelen. Momenteel nemen 60 basisscholen in de rurale gebieden van Kenia, Oeganda en Zambia deel aan het Sport en spelprogramma van Join for Joy.

Sinds de introductie van het programma zijn de volgende resultaten vastgesteld:

  • Minder drop-outs en meer aanwas van kinderen op school.
  • Meer energie en concentratie tijdens de reguliere lessen.
  • Meer zelfvertrouwen en ontwikkeling van onontdekte talenten.
  • Meisjes worden zelfverzekerd en weerbaar.
  • De afstand tussen leraar en kind verkleint, waardoor problemen die kinderen thuis of in hun omgeving ervaren makkelijker bespreekbaar worden.

 

Tijdens de Eurekaweek zal Join for Joy op verschillende evenementen staan om geld op te halen.

 

Voedselbank

Al meerdere jaren werkt de Eurekaweek samen met de Rotterdamse Voedselbank. Het eten wat overblijft na de lunch op maandag en dinsdag zal gedoneerd worden. Daarnaast zal al het restant wat na de week overblijft ook gedoneerd worden aan de voedselbank.