Erasmus School of Health Policy & Management

Faculteitsvereniging Beleid en Management Gezondheidszorg (SHARE)

De SHARE is de faculteitsvereniging van de studie gezondheidswetenschappen (Beleid & Management Gezondheidszorg). Zij is een vereniging door BMG studenten en voor BMG studenten. Als BMG/Gezondheidswetenschappen student kan je lid worden van deze vereniging. De SHARE is sinds 1983 actief om de belangen van haar ruim 350 leden te behartigen en hen op vele fronten informatie en activiteiten aan te bieden. Bovendien probeert zij het contact te bevorderen tussen de leden onderling en tussen de leden en de arbeidsmarkt. Om dit doel te kunnen bereiken zijn er ieder jaar ongeveer 40 studenten actief, verdeeld over verschillende commissies en een bestuur. Als lid van de vereniging kan je hier aan deelnemen en zo je studiegenoten leren kennen, verschillende vaardigheden leren en jezelf persoonlijk ontwikkelen.

De SHARE houdt zich onder andere bezig met het organiseren van studiegerelateerde activiteiten waar je als lid aan kan deelnemen, zoals verschillende excursies (b.v. naar het Medisch Tuchtcollege), een bedrijvendag, het aanbieden van project- en stageplaatsen en een studiereis (afgelopen jaar naar Oslo). Hiernaast biedt de SHARE je als lid ook de mogelijkheden tot ontspanning, door het organiseren van (interfacultaire) feesten, borrels en excursies en wordt er eens per jaar een cursus aangeboden. Al deze activiteiten worden georganiseerd door de verschillende commissies, waar jij ook zitting in kan nemen!

Naast dit brede aanbod van activiteiten biedt de SHARE je als lid ook de mogelijkheid om je studie materiaal met 10% korting aan te schaffen.
Tot slot behartigt de vereniging de belangen van de leden door zitting te nemen in de opleidingscommissie, de onderwijsraad en de studentenraad.
De SHARE biedt jou als student dus vele voordelen binnen en buiten de studie!

Kamer: J7-05
Tel: 010-4088570
E-mail: board@share-fa.com
Website: https://www.share-fa.com/