Erasmus School of Philosophy

ERA

Wanneer je ingeschreven bent voor een opleiding in de Wijsbegeerte of de Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied, ben je automatisch lid van ERA. En dat is niet zomaar, want als je deelneemt aan de activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd, verdiep je jouw studie op een aangename manier!

De vereniging is gericht op iedereen die bij de faculteit betrokken is, studenten, docenten en het overige personeel. De georganiseerde activiteiten zijn vooral bedoeld om mee te werken aan de sociale betrokkenheid binnen de faculteit. Ze zijn daarom niet alleen gericht op de studie, maar ook op cultuur en wetenschap in het algemeen. Een aantal activiteiten in het komende jaar zijn: culturele activiteiten (zoals film, toneel en cabaret die vaak worden afgesloten met een borrel of een etentje waar nog flink gediscussieerd kan worden), het maandelijks terugkerende filosofendiner, wetenschappelijke activiteiten (zoals lezingen gegeven door (emeritus-)hoogleraren en docenten van onze eigen en andere faculteiten), een dubbelstudentendag en discussiefora.

Kamer H5
Tel. 010-408 89 80
E-mail contact@erarotterdam.nl
Internet http://www.erarotterdam.nl