Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Sociale Faculteitsvereniging Cedo Nulli (S.F.V. Cedo Nulli)

“Ik wijk voor niets of niemand” dat betekent Cedo Nulli. Zij behartigt de belangen van de studenten bestuurskunde, psychologie en sociologie. Via Cedo Nulli kun je boeken met korting en ook oude tentamens en uittreksels kopen. Maar er worden daarnaast allerlei activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, congressen, borrels, feesten, een studiereis en nog veel meer.

Het is een vereniging niet alleen voor, maar zeker ook door leden. Er is een bestuur en daarnaast zijn er commissies die allerlei activiteiten organiseren. Er is bijvoorbeeld een eerstejaarscommissie, die zich speciaal richt op de eerstejaarsstudenten. Deze commissie organiseert het kennismakingsweekend en de ouderdag. Ook is er een reiscommissie die de jaarlijkse studiereis voor zijn rekening neemt. Bestemmingen zijn o.a. naar Istanbul en Wenen-Bratislava. Verder hebben we een Universitaire OverheidsDagen commissie, die een tweedaags congres neerzet. Voor psychologiestudenten is er de PsyCo een commissie die activiteiten organiseert gericht op psychologie. Het activiteitenteam verzorgt borrels, feesten, excursies en lezingen.
De vereniging zit daarnaast in het Convent, een samenwerkingsverband tussen enkele verenigingen binnen de Erasmus universiteit. Het Convent organiseert het jaarlijkse Gala, de Comedy Experience en het Interfacultaire feest.

Maar Cedo Nulli is niet alleen binnen de universiteit actief. Ook met zusterverenigingen in het land heeft zij veel contact. Voor bestuurskunde loopt dit via het LOB(Landelijk Orgaan Bestuurskunde). Voor psychologie via het SSPN (Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland) en sinds dit jaar voor sociologie via het LOS (Landelijk Orgaan Sociologie). Ook landelijk worden er congressen georganiseerd zoals het LCB (Landelijk Congres der Bestuurskunde)

Ben jij benieuwd geworden naar Cedo Nulli kom dan een keertje langs op één van onze activiteiten. Voor meer informatie kun je kijken op onze website.

Kamer T15-01
Tel. 010-4081798/ 4082330
E-mail secretaris@cedonulli.nl  
Internet www.cedonulli.nl