Over de Mandeville Lezing

Aan de Mandeville lezing, vernoemd naar de in Rotterdam geboren filosoof en arts Bernard Mandeville (1670-1733), is vanaf 2016 een eredoctoraat verbonden van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De eredoctor ontvangt de kappa met speld en een bul.

Tot en met 2015 was aan de lezing het maatschappelijk equivalent van een eredoctoraat verbonden, als blijk van waardering voor de grote maatschappelijke verdiensten van een persoon uit binnen - of buitenland. Bij de lezing ontving de spreker de Mandeville-penning en de daarbij behorende oorkonde.

De lezing is een initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Rotterdamse bedrijfsleven (Club Rotterdam) en het Erasmus Trustfonds. 

  Laureaten

  Eerdere laureaten waren:

   • Jean-Claude Trichet (2012)
   • Joop van den Ende (2011)
   • Jeroen van der Veer (2010)
   • Guy Verhofstadt (2009)
   • Bernard Bot (2008)
   • Lilian Goncalves (2007)
   • Jaya Arunachalam (2006)
   • Carla Del Ponte (2005)
   • Frits Bolkestein (2004)
   • R.F.M. Lubbers (2003)
   • B. Kouchner (2002)
   • W.F. Duisenberg (1998)
   • Hartato Sastrsoenarto (1995)
   • M. Eyskens (1995)
   • M. van der Stoel (1993)
   • P.A. Nouwen (1992)
   • F.O.J. Sickinghe (1990)
   • F.H.J.J. Andriessen (1989)

   Bernard Mandeville

   Bernard Mandeville (Rotterdam 1670 – Hackney 1733), naar wie de stichting is vernoemd, groeide op in Rotterdam. Hij volgde in zijn geboortestad colleges bij Pierre Bayle aan de Illustre School. Hij studeerde aan de Leidse universiteit filosofie en geneeskunde. Vanaf 1691 woonde hij in Londen. Daar maakte hij naam als arts.

   Mandeville publiceerde veel, onder meer over psychiatrische aandoeningen en een aanklacht tegen slavernij. Zijn (internationaal) bekendste publicatie is The Fable of the Bees, met als ondertitel ‘Private vices, public benefits’; een lijvig werk over de drijfveren van individuen en het effect daarvan op de maatschappij. Mandeville poneerde dat de mens van nature hebzuchtig en zelfzuchtig is. Ofschoon op eigen belang gericht, leiden zijn daden tot maatschappelijke vooruitgang. Het boek baarde in zijn tijd veel opzien en werd al spoedig vertaald in het Frans en Duits.

   Bernard Mandeville Stichting

   De Stichting Bernard Mandeville is in 1988 opgericht op initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Rotterdamse bedrijfsleven, verenigd in de Club Rotterdam. Inmiddels participeert ook de Vereniging Trustfonds EUR in dit initiatief. De stichting stelt zich ten doel om periodiek waardering te doen blijken voor grote maatschappelijke verdiensten van personen binnen of buiten Nederland.

   De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door met enige regelmaat een lezing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te organiseren, waarbij een breed publiek kennis kan nemen van de opvattingen van de spreker. Bij die gelegenheid ontvangt deze als blijk van waardering de Mandeville-penning en een daarbij behorende oorkonde.

   De Mandeville-lezing is bedoeld als uiting van appreciatie. De penning en oorkonde hebben een evenwaardige functie naast het eredoctoraat, dat bij de Erasmus Universiteit Rotterdam uitsluitend kan worden verleend op grond van zeer uitstekende wetenschappelijke verdiensten.