Prijswinnaars

Tijdens de Opening van het Academisch Jaar reikt het College van Bestuur prijzen uit aan excellente onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarmee erkennen we het talent dat we in huis hebben en spreken we onze waardering uit voor wetenschappers, medewerkers en studenten die een bijlangrijke bijdrage hebben geleverd aan ons onderwijs en onderzoek.

Maarten Frens ontvangt de Onderwijsprijs

Education Prize 2018: Maarten Frens

Opening Academic Year 2018

Professor Lambersprize 2018: Maikel Samsom and Sadaf Saloukey

Daphne van de Bongardt ontvangt Onderzoeksprijs

Research Prize 2018: Daphne van de Bongardt

Eva Janssens ontvangt Prof. Bruinsprijs

Professor Bruins Prize 2018: Eva Janssens

Evan van der Holst ontvangt Rotterdam Scriptieprijs

Rotterdam Thesis Prize 2018: Evan van der Holst

Maarten Frens

Onderwijsprijs

Ieder jaar wordt de Onderwijsprijs uitgereikt aan een medewerker van de Erasmus Universiteit Rotterdam die een buitengewone bijdrage heeft geleverd aan het onderwijs aan de universiteit. Afgelopen jaar ging de Onderwijsprijs naar: prof. dr. Maarten Frens. Prof. dr. Frens is de oprichtende decaan van het Erasmus University College (EUC). Vanaf het prille begin heeft hij zich met niet aflatende toewijding ingezet om de kwaliteit van het curriculum van EUC te verbeteren, waarbij hij zowel oog had voor de inhoud van het curriculum als voor de pedagogische aspecten ervan.

Frens heeft nieuwe onderwijsvormen, thema's en hele curricula geïntroduceerd en was nauw betrokken bij de invoering van het talentontwikkelingsprogramma van EUC. De jury waardeert niet alleen de onderwijsprestaties van prof. dr. Frens, maar prijst ook de toewijding waarmee hij diversiteit en internationalisering stimuleert, niet alleen binnen EUC, maar in de hele EUR. De jury heeft grote waardering voor zijn werk als oprichtende decaan van EUC, zijn betrokkenheid bij het Erasmus MC Honours Programme en zijn initiatief om het EUCjr-programma (EUC junior college) in te voeren.

Daphne van den Bongardt

Onderzoeksprijs

De Onderzoeksprijs wordt toegekend aan een staflid van EUR die uitzonderlijke onderzoeksprestaties heeft geleverd. De Onderzoeksprijs ging afgelopen jaar naar: dr. Daphne van de BongardtDr. Daphne van de Bongardt is in 2016 begonnen als universitair docent bij de afdeling Psychology, Education & Child Studies. Haar onderzoek richt zich op het begrijpen en stimuleren van de relationele en seksuele ontwikkeling van jongeren.

De jury prijst Van de Bongardt voor de maatschappelijke impact en relevantie van haar onderzoek en is zeer enthousiast over het creatieve thema van het onderzoek en de creatieve manieren waarop dr. Van de Bongardt data verzamelt. Daarnaast heeft de jury grote waardering voor het uitgebreide internationale netwerk dat ze in korte tijd heeft weten op te bouwen, het interdisciplinaire karakter van haar onderzoek en de bijbehorende publicaties.

Professor H.W. Lambersprijs

De Professor H.W. Lambersprijs wordt ieder jaar toegekend aan een uitzonderlijke student met twee mastertitels. De twee kandidaten afgelopen jaar hebben beiden exceptioneel goed gepresteerd en daarom heeft de jury besloten om de prijs aan beide kandidaten toe te kennen.

 • Maikel Samsom

  Maikel Samsom heeft de masteropleiding Economics & Business Economics van Erasmus School of Economics afgerond, alsmede de opleiding Liability & Insurance aan Erasmus School of Law, in beide gevallen cum laude. Tegelijkertijd heeft hij de bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond – wederom cum laude. De jury is onder de indruk van de uitzonderlijke academische prestaties van Maikel en het grote aantal nevenactiviteiten naast zijn studies – van een bestuursfunctie bij de studievereniging tot het onderwijzen van economie in het voortgezet onderwijs. Maikel is van plan om het door hem gewonnen bedrag te investeren in het volgen van verschillende cursussen en vakken in het kader van zijn promotieonderzoek naar ‘Private and Personal Injury’. Lees meer over Maikel op de site van ESE.

 • Sadaf Soloukey Tbalvandany

  Sadaf Soloukey behaalde een bachelordiploma in zowel Geneeskunde (valedictorian) als Wijsbegeerte in Geneeskunde (cum laude). Daarna voltooide ze maar liefst drie voltijds masteropleidingen: de research master Neuroscience, de masteropleiding Wijsbegeerte (cum laude) en de masteropleiding Health, Economics, Policy & Law. Voor haar masterscriptie Wijsbegeerte ontving ze de Jan Brouwer scriptieprijs.

  Naast het behalen van deze drie mastertitels volgde Sadaf Soloukey ook vakken binnen de pre-master Biomedical Engineering aan de TU Delft. Ze wil uiteindelijk multidisciplinair clinicus en onderzoeker worden. Naast het opbouwen van een indrukwekkend wetenschappelijk cv levert Sadaf ook een bijdrage aan een groot aantal projecten naast haar studies. Sadaf is van plan om het door haar gewonnen bedrag te gebruiken voor promoteonderzoek naar de ontwikkeling van een nieuwe behandeling van dwarslaeisepatienten binnen de afdelingen Neurowetenschappen en Neurochirurgie bij een gerenommeerde onderzoeksgroep in Zwitserland.

Professor Bruinsprijs

De Professor G. W. J. Bruinsprijs is bedoeld voor studenten die een research master doen en zich onderscheiden op het gebied van wetenschappelijke prestaties en onderzoeksvaardigheden. De prijs ging afgelopen jaar naar: Eva Janssens.

 • Eva Janssens

  In 2016 heeft Eva Janssens de bacheloropleiding Econometrics & Operations Research van de Erasmus School of Economics summa cum laude afgerond. Daarnaast heeft Janssens deelgenomen aan de Bachelor Honours Research Class. De jury was zeer onder de indruk van haar uitstekende academische prestaties en haar onderzoeksvaardigheden. Ze heeft als co-auteur inmiddels al enkele artikelen op haar naam en zoekt voortdurend naar nieuwe manieren om toegevoegde waarde in haar vakgebied te vinden. De jury was zeer te spreken over haar zeer gedetailleerde motivatie van de manier waarop ze het door haar gewonnen bedrag wil gaan besteden en was onder de indruk van de uitgebreide lofzang van haar decaan.

Rotterdam Scriptieprijs

De Rotterdam Scriptieprijs is een gezamenlijk initiatief van Erasmus Universiteit Rotterdam en de gemeente Rotterdam. Met deze scriptieprijs willen we studenten stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen in de stad Rotterdam. De winnaar van de Rotterdam Scriptieprijs 2018 is Evan van der Holst met zijn scriptie ‘A Search for a Fertilizer for Social Enterprises’.

 • Evan van der Holst

  Evan heeft de opleiding Master in Management afgerond. In zijn masterscriptie gaat hij uitgebreid in op de manier waarop maatschappelijke ondernemers hun bedrijf leiden en wat deze ondernemers van hun omringende ecosysteem nodig hebben om schaalvergroting te kunnen realiseren. Hoewel maatschappelijke ondernemingen geen nieuw fenomeen zijn, spelen ze een steeds belangrijkere rol bij de maatschappelijke ontwikkeling van de stad. De jury is daarom erg enthousiast over de praktische relevantie en toepasbaarheid van de scriptie van Van der Holst en is onder de indruk van de methodologische zorgvuldigheid en theoretische kwaliteit ervan. Dit zijn waarden die natuurlijk overeenkomen met de kernwaarden van de Erasmus Universiteit Rotterdam.