Klachtencommissie

Current facets (Pre-Master)

EUR Holding BV kent een Klachtencommissie, de Commissie Ongewenste Omgangsvormen en Misstanden (COOM). Deze onderzoekt, beoordeelt en behandelt alle schriftelijke klachten inzake ongewenste omgangsvormen en behandelt meldingen over (vermoede) misstanden. Ze geeft op basis van haar bevindingen de Directeur EUR Holding BV haar oordeel en een advies over eventueel te treffen maatregelen.

Leden van de COOM

Voorzitter:  Prof. dr. Nick Huls
Vicevoorzitter:Prof. dr. Laurens Winkel
Leden:   Mr. M. Koers - Van der Linden
 Prof. dr. J. Hartog
 Prof. dr. Martin Hoogendoorn
 Dr. Jeroen van der Waal 
Secretaris:  Mr. Murielle Poels