DRIFT BV

Dutch Research Institute for Transitions

Drift BV is een onderzoeksinstituut dat zich richt op duurzame transities.
Transitiedenken is uitgegroeid tot een breed wetenschappelijk veld waarmee op allerlei domeinen en niveaus ervaring is opgedaan. Professor Jan Rotmans, oprichter van DRIFT en grondlegger van het transitiedenken, definieert transitie als volgt: een niet-lineair proces van sociale verandering waarin de structuur, cultuur en werkwijzen van een maatschappelijk systeem (energiesector, watermanagement, landbouw, mobiliteit) transformeren. Transities zijn het resultaat van technologische, economische, ecologische, sociaal-culturele en institutionele ontwikkelingen op verschillende niveaus die elkaar beïnvloeden en versterken. Transities drijven op systemen van innovaties die elkaar versterken.

Drift doet wetenschappelijk onderzoek naar de dynamiek van maatschappelijke transities en de mechanismen die ze in gang zetten of juist tegenhouden opdat we sneller tot een duurzame samenleving kunnen komen. Daarnaast wordt DRIFT ingehuurd om de transitiekennis toe te passen op maatschappelijke opgaven, om gewenste vernieuwingen te benoemen, te beïnvloeden of te initiëren. Dat gaat van projecten op buurtniveau, waarbij de krachten in bijvoorbeeld een kansarme wijk gebundeld worden om positieve veranderingen in de buurt teweeg te brengen, tot projecten die zich richten op meer strategische transitievraagstukken op beleids- bedrijfs- of gebiedsniveau, zoals bijvoorbeeld het duurzaam omvormen van het havengebied in Rotterdam tot woon- en werkwijken die ook over vijftig jaar aan alle eisen voldoen. Ook adviseren we ministeries en organisaties op landelijk niveau, bijvoorbeeld in de energie- en zorgsector. Daarnaast werkt Drift mee aan een aantal grote internationale wetenschappelijke onderzoeken.

Directeur:
prof. dr. D.A. Loorbach
Telnr: (010) 408 8774 / 408 8775
Kamernr: W T 16-36
E-mail: loorbach@drift.eur.nl
Website: www.drift.eur.nl

Raad van Commissarissen:
prof.dr. C.W.A.M. van Paridon, voorzitter
drs. ir. A.W.L.M. Goud
drs. M. Demmers MBA