Erasmus Centrum voor Valorisatie (ECV) BV

Het Erasmus Centrum voor Valorisatie (ECV) is het valorisatie expertisecentrum binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het ECV brengt kenniszoekers en kennisaanbieders bij elkaar. Ook is het ECV voor wetenschappelijke medewerkers en ondersteunende diensten het eerste aanspreekpunt voor expertise-uitwisseling en ondersteunt het ECV hen bij het opzetten en uitbouwen van valorisatieactiviteiten.

Directeur:
drs. L. Poleij
Telnr: (010) 408 2696
Kamernr: Mandeville 11-16
E-mail: poleij@ecv.eur.nl
Website: www.eur.nl/ecv

Raad van Commissarissen:
Prof. dr. Ph. H.B.F. Franses
Prof. dr. H.R. Commandeur
mr. S.J. Krijger