Erasmus Centrum voor Zorgbestuur BV

Leidinggeven(d) in de zorg

Bijdragen aan de kwaliteit van management en bestuur in de gezondheidszorg, dat is de doelstelling van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur biedt hiertoe actuele post-academische opleidingen, ondersteund door eigen wetenschappelijk onderzoek.

Managers en bestuurders vervullen hun taak in een complexe en steeds veranderende omgeving en dat stelt hoge eisen aan hun competenties en innovatievermogen. Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur biedt hen een vormingsplaats: een plek om, soms in de beslotenheid van een groep collega’s en soms juist in uitwisseling met andere partijen, te praten over kwesties uit de dagelijkse praktijk en te werken aan de eigen leiderschapstijl.

De opleidingen zijn bestemd voor managers en bestuurders van gezondheidszorgorganisaties en in enkele gevallen ook voor verzekeraars, medewerkers van (semi)overheidsinstanties of zakelijke dienstverleners.

Elke opleiding kent zijn eigen evenwicht tussen theoretische kennis, praktijkervaringen en reflectie.
De opleidingen worden mede ingekleurd door de doelgroep, doelstelling en persoonlijke leervragen van deelnemers. Zo wordt eigen casuïstiek een leermiddel en wordt de aanwezige kennis, uit diverse sectoren van de gezondheidszorg, optimaal benut.

Directeur:
Dr. W.K. van der Scheer
E: vanderscheer@eshpm.eur.nl

Wetenschappelijk directeur:
Prof. dr. P.L. Meurs
E: meurs@eshpm.eur.nl

T 010 – 408 8554
Kamernr W J 6-11
Website  www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl

Raad van Commissarissen:
dr. M. Varkevisser
prof.dr. P.F. van der Heijden
prof.dr. F.G.A. van der Meché