Erasmus SmartPort Rotterdam BV

De doelstelling van de werkmaatschappij is het op verzoek van derden verrichten en/of bevorderen van onderzoek, beleidsondersteuning, training en onderwijs op het gebied van Maritime Economics and Logistics. De vennootschap maakt ten behoeve hiervan in het bijzonder gebruik van de kennis en kunde van het Center for Maritime Economics and Logistics en de vakgroep Econometrie van de Erasmus School of Economics (ESE) en van de vakgroep Decision and Information Sciences van de Rotterdam School of Management (RSM). Dit alles om de opgedane praktijkervaring te laten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de economische kennis binnen de EUR in het algemeen, en binnen de ESE en RSM in het bijzonder.

Directeur:
Prof. dr. E.A. de Groot
Telnr: (010) 408 1302 / 408 1443
Kamernr: W H 14-16
E-mail: edegroot@ese.eur.nl
Website: www.maritimeeconomics.com

Raad van Commissarissen:
Prof. dr. F.G.A. van der Meché, voorzitter
Prof. dr. Ph.H.B.F. Franses
Prof. dr. S.L. van de Velde