Fiscaal Economisch Instituut (FEI) BV

De primaire activiteit is het verzorgen van het fiscaal economisch onderwijs aan de Erasmus School of Economics (ESE) van de EUR. Dit omvat het reguliere onderwijs betreffende de master opleiding Fiscale Economie, als mede de keuzevakken op fiscaal economisch terrein van andere masteropleidingen van de economische en bedrijfskundige faculteit. Daarnaast is het FEI als medeoprichter en bestuurder nauw betrokken bij het opleidingsprogramma van de Stichting Europese Fiscale Studies. Voorts organiseert het instituut op incidentele basis cursussen, seminars en congressen en verricht het extern onderzoek ten behoeve van derden, veelal overheidinstanties. Het Instituut Financiële Planning verzorgt de postacademische masteropleiding voor Financiële Planners en organiseert daarnaast op meer incidentele basis seminars en congressen. Naast opleidingsactiviteiten verricht het FEI B.V. wetenschappelijk onderzoek.

Secretariaat:
Telnr: (010) 408 1491
Kamernr: W H 13-25
E-mail: hamers@ese.eur.nl
Website : www.feibv.nl

Directeur:
Drs. C.M. Taia Boneco RA

Raad van Commissarissen:
Prof. dr. E.A. de Groot, voorzitter
Dr. J.A. Rijsenbilt
Drs. P.J. Beerepoot
Prof. dr. mr. W.S.R. Stoter