Instituut SMO BV

De doelstelling van Instituut SMO BV is het op verzoek van derden verrichten en/of bevorderen van onderzoek, beleidsondersteuning, training en onderwijs op het gebied van a) de functie van de ondernemingsgewijze productie voor de samenleving, en de plaats die de onderneming daarin inneemt; en b) de ontwikkeling van het maatschappelijk leven in relatie tot de onderneming en tot het op deze gebaseerde productiestelsel, alsmede het op eigen initiatief versterken en/of bevorderen van onderzoek en kennisoverdracht op deze terreinen, alsmede al hetgeen aan deze doelstelling dienstbaar kan zijn. De vennootschap zal er daarbij naar streven gebruik te maken van de kennis, kunde en faciliteiten van de EUR in het algemeen en van de Erasmus School of Economics (ESE) in het bijzonder, dit alle met het oogmerk:

  1. De binnen de EUR verworven kennis toe te passen in activiteiten van de vennootschap; en
  2. De zodoende praktijkervaring te laten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het onderzoek en onderwijs op bovengenoemd terrein binnen de EUR in het algemeen en binnen de ESE in het bijzonder.


Directeur:
Drs. K. Klomp
Telnr: 085 0655485
Bezoekadres: Rotterdam Science Tower, Marconistraat 16, 11e verdieping
E-mail: contact@smo.nl

Website: www.smo.nl

Raad van Commissarissen:
Prof. dr. E. de Groot, voorzitter
drs. C.M. Taia Boneco RA
drs. A.J. van den Boer