De EUR in kengetallen

Onderstaande gegevens zijn ontleend aan het Jaarverslag 2016.

Studenten *

28.047

Inschrijvingen bachelor **
(8.652 mannen en 8.712 vrouwen)

17.364
Inschrijvingen master **
(5.453 mannen en 5.230 vrouwen)
10.683
Diploma's7.827
Cursisten

 (van kortlopende cursussen tot post-experience
  masteropleiding)

4.698
Studenten met niet-Nederlands paspoort5.542
Promoties395
Medewerkers
(1.400 mannen en 1.532 vrouwen)
2.932
Hoogleraren
(388 mannen en 74 vrouwen)
462

Jaaromzet

M€ 588

*  Peildatum 8 oktober 2016
** Inclusief studenten met twee of meer opleidingen
Peildatum 31 december 2016
Bron: jaarverslag 2016