De EUR in kerngetallen

Onderstaande gegevens zijn ontleend aan het Jaarverslag 2017.

Studenten *

29.790

Inschrijvingen bachelor **

18.912
Inschrijvingen master **10.878
Diploma's8.059
Studenten met niet-Nederlands paspoort5.813
Promoties336
Medewerkers
(1.439 mannen en 1.650 vrouwen)
3.089
Hoogleraren
(409 mannen en 84 vrouwen)
493

Jaaromzet

M€ 622

*  Peildatum 8 oktober 2017
** Inclusief studenten met twee of meer opleidingen
Peildatum 31 december 2017
Bron: jaarverslag 2017