Personeel

Hoeveel mensen werken er aan de Erasmus Universiteit Rotterdam? Bekijk de feiten en cijfers over ons personeel. Onderstaande gegevens zijn ontleend aan het Jaarverslag 2020.

Medewerkers in cijfers

Op 31 december 2020 waren 3.687 personen in dienst van de EUR, een toename van 289 werknemers ten opzichte van 2019 (3.398 personen). Het aantal volledige arbeidsplaatsen, uitgedrukt in fulltime eenheden steeg van 2.591,46 fte in 2019 naar 2.794,43 fte in 2020. De EUR telde op 31 december 2020 2.029 vrouwelijke en 1.658 mannelijke werknemers. In percentage: 55,03 en 44,97 procent. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren bedroeg in 2020 24,9 procent (EUR, exclusief Erasmus MC); 60 van 252 hoogleraren.

 

Mannen

Vrouwen

Totaal

ESE365244609
RSM319317636
ESL209300509
ESSB216394610
ESHCC82141223
ESHPM81124205
ESPhil563288
ISS3981120
PS212269481
ABD & CVB4680126
UB334780

Totaal

1.658

2.029

3.687

Bron: jaarverslag EUR 2020

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen