Personeel

Hoeveel mensen werken er aan de Erasmus Universiteit Rotterdam? Bekijk de feiten en cijfers over ons personeel. Onderstaande gegevens zijn ontleend aan het Jaarverslag 2019.

Medewerkers in cijfers

Op 31 december 2019 waren 3.398 personen in dienst van de EUR, een toename van 170 werknemers ten opzichte van 2018 (3.228 personen). Het aantal volledige arbeidsplaatsen, uitgedrukt in fulltime eenheden steeg van 2.413,45 fte in 2018 naar 2.591,46 fte in 2019.
De EUR telde op 31 december 2019 1.886 vrouwelijke en 1.512 mannelijke werknemers. In percentage: 55,5 en 44,5 procent. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren bedroeg in 2019 20,2 procent (EUR, exclusief Erasmus MC); 52 van 257 hoogleraren.

 

mannen

vrouwen

totaal

ESE326238564
RSM288271559
ESL204290494
ESSB205364569
ESHCC77133210
ESHPM69122191
ESPhil452368
ISS4280122
PS186258444
ABD & CVB3565100
UB354277

Totaal

1.512

1.886

3.398

Bron: jaarverslag EUR 2019