Personeel

Onderstaande gegevens zijn ontleend aan het Jaarverslag 2016.

Medewerkers in cijfers

Op 31 december 2016 waren 2.932 personen in dienst van de EUR, een toename van 198 werknemers ten opzichte van 2015 (2.734 personen). Het aantal volledige arbeidsplaatsen, uitgedrukt in fulltime eenheden steeg van 2066,93 fte in 2015 naar 2172,38 fte in 2016.
De EUR telde op 31 december 2016 1.532 vrouwelijke en 1.400 mannelijke werknemers. In percentage: 52,3 en 47,7 procent. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren bedroeg in 2014 16 procent (EUR, inclusief Erasmus MC); 74 van 462 hoogleraren.

 

mannen

vrouwen

totaal

ESE340207547
RSM274242516
ESL187253440
ESSB155263418
ESHCC6799166
ESHPM6297159
FW301141
ISS4065105
USC/OOS/ABD201253454
UB353772

Totaal*

1.400

1.532

2.932

*Inclusief 14 medewerkers AOE-status

Bron: jaarverslag EUR 2016