Personeel

Jaarverslag 2018 - medewerkers

Hoeveel mensen werken er aan de Erasmus Universiteit Rotterdam? Bekijk de feiten en cijfers over ons personeel. Onderstaande gegevens zijn ontleend aan het Jaarverslag 2018.

Open de afbeelding

Medewerkers in cijfers

Op 31 december 2018 waren 3.228 personen in dienst van de EUR, een toename van 139 werknemers ten opzichte van 2017 (3.089 personen). Het aantal volledige arbeidsplaatsen, uitgedrukt in fulltime eenheden steeg van 2292,54 fte in 2017 naar 2413,45 fte in 2018.
De EUR telde op 31 december 2018 1.772 vrouwelijke en 1.456 mannelijke werknemers. In percentage: 54,9 en 45,1 procent. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren bedroeg in 2018 19,2 procent (EUR, inclusief Erasmus MC); 99 van 514 hoogleraren.

 

mannen

vrouwen

totaal

ESE335260595
RSM298267551
ESL193274467
ESSB176313489
ESHCC69124193
ESHPM73116189
ESPhil322052
ISS3970109
USC188241396
ABD & CVB224870
UB313970

Totaal

1.456

1.772

3.228

Bron: jaarverslag EUR 2018