Personeel

3,089 employees Male 1439 Female 1650 Professors 493

Hoeveel mensen werken er aan de Erasmus Universiteit Rotterdam? Bekijk de feiten en cijfers over ons personeel. Onderstaande gegevens zijn ontleend aan het Jaarverslag 2017.

Medewerkers in cijfers

Op 31 december 2017 waren 3.089 personen in dienst van de EUR, een toename van 157 werknemers ten opzichte van 2016 (2.932 personen). Het aantal volledige arbeidsplaatsen, uitgedrukt in fulltime eenheden steeg van 2172,38 fte in 2016 naar 2292,54 fte in 2017.
De EUR telde op 31 december 2017 1.650 vrouwelijke en 1.439 mannelijke werknemers. In percentage: 53,4 en 46,6 procent. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren bedroeg in 2017 17 procent (EUR, inclusief Erasmus MC); 84 van 493 hoogleraren.

 

mannen

vrouwen

totaal

ESE358237595
RSM283265548
ESL195265460
ESSB157259416
ESHCC68121189
ESHPM70112182
ESPhil281240
ISS3875113
USC/GMD/Executive Board206267473
UB323668

Totaal*

1.439

1.650

3.089

*Inclusief 5 medewerkers AOE-status

Bron: jaarverslag EUR 2017