Terugkomdag GO

Vrijdag 8 november 2019

Impressies van Edmond Jaspar, foto’s Arie Kers

Variété à GoGo: een Quiz rond Quod Novum-cartoons; de Penning van de Nobelprijswinnaar, de poëzie van Heinz Polzer (alias “drs.P”) en de DIES-lunch

Bij gelegenheid van 106e Dies Natalis van de EUR vond weer de jaarlijkse “Terugkomdag” van de gepensioneerden en oudgedienden plaats. Deze Dies-viering werd goudomrand door de herdenking van het feit, dat 50 jaar geleden NEH-prof. Jan Tinbergen (gedeeld met de Noor Ragnar Frisch) de (eerste!) Nobelprijs voor Economie door de Noorse Koning Gustaaf kreeg uitgereikt! Een vitrine in de A-vleugel en een wand in het E-gebouw boden een terugblik op deze wetenschappelijke hoogvlieger, die toch steeds een open oog bleef houden voor de toepasbaarheid van de economische modellen ook in samenlevingen van ontwikkelingslanden!

Het GO-programma bestond dit keer (na de gebruikelijke ontvangst met koffie en koekjes) uit een “Variété à GoGo (deel 1)”, dat startte in collegezaal B.4 (waarvoor zich zo’n 80 geïnteresseerde gepensioneerden en oud-medewerkers hadden aangemeld ) en een goedverzorgde DIES-lunch (voor zo’n 100 deelnemers), dit keer in de kantine van het Sportgebouw op Woudestein;  “tussentijds” bestond de mogelijkheid om een blik te werpen op de levensloop van Tinbergen en op de bij diens Nobelprijs behorende parafernalia. Deze toonden nog eens duidelijk de actualiteit aan van de economische/econometrische ideeën van Tinbergen, wereldwijd, ook nog heden ten dage. Een in de ESE-kleur (geel) uitgebrachte handzame biografie getuigt hiervan!

Welkomstwoord Jan Schildt
fotograaf: Arie Kers

Het “Variété” (in collegezaal B.4) startte met een welkomswoordje van Jan Schildt (namens WGO-voorzitter Nelly Voogd die wegens persoonlijke omstandigheden verstek moest laten gaan), waarbij ook de onlangs overleden QN-redacteur Cor Klaasse werd gememoreerd (“Wij hielden destijds met niets rekening. Alles mocht, alles kon…!”).

Cor Klaasse

Hierna volgde een quiz aan de hand van een aantal in het vml. universiteitsblad Quod Novum (QN 1968-1997) gepubliceerde (en uit de krochten van Erasmus Magazine opgediepte en voor deze gelegenheid herdrukte) cartoons over politieke en universitaire gebeurtenissen van weleer, zoals de bezuinigingen op de universiteiten van minister Jo Ritzen en de zgn. Meike Vernooy-affaire).

Presentatie QN-cartoons

Een causerie met vml.eindredacteur van QN, Hein Meijers, en met de eindredacteur van het huidige Erasmus Magazine (EM), Wieneke Gunneweg olv “spreekstalmeester” Ger Lugtenberg over de onafhankelijke kritische journalistiek naast een onafhankelijke wetenschapsbeoefening leidde deze quiz in. Onbetwiste winnaar van de quiz werd vml.CvB-bestuurslid Hans Stam, die over een uitstekende memorie voor de destijds geparodiërde situaties bleek te beschikken! Hij ontving hiervoor de welbekende fles wijn. Ex-aequo hierna eindigden Geert Stevens (FHKW) en Frank Munnichs. Bij het vertonen van de QN- cartoons “hoorde je soms de hersenen kraken”!

drs P rechts op de foto, C-hal 1992, foto Levien Willemse

“Variété à GoGo” (deel 2):  Heinz Polzer, alias “drs.P.”

Onderdeel van het “Variété à GoGo” maakte ook uit een herdenking van kleinkunstenaar Heinz Polzer, alias “drs.P.”, aan de hand van filmbeelden van en een interview met bibliothecaris van het Rotterdams Leeskabinet Roman Koot, over de 12 meter lange literaire nalatenschap van de van oorsprong van Zwitserse origine zijnde  kleinkunstenaar Heinz Polzer, die tijdens diens studietijd ook enige tijd deel uitmaakte van het Rotterdams StudentenCorps. Wie kent hem niet….. Als besluit van dit blokje “Variété” droeg Jan Schildt nog een (gedeelte van) een gedicht van “drs.P.” voor, geschreven op het ritme van diens overbekende lied “Troyka hier, Troyka daar…” Polzer heeft veel teksten en liedjes geschreven voor o.m. Jasperina de Jong en Albert Mol…zijn “light verses” hadden wel vaak een wat macabere inslag. Het cabaret Yvo de Wijs gaat inmiddels het land door met liedjes van o.m. “drs.P.”

(drs P rechts op de foto, C-hal 1992, foto Levien Willemse)

Kristel Baele

De GO-lunch in het Sportgebouw

Tijdens de welvoorziene en geanimeerde lunch in de kantine van het Sportgebouw (met dank aan Kevin Bloklander voor de organisatie en het CvB voor de financiering!) ging de (scheidend) voorzitter van het College van Bestuur van de EUR, Kristel Baele in op een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen de EUR, zoals de vastgestelde 5 Erasmus Values, vergroting van de interdisciplinariteit in de opleidingen, de talentontwikkeling van het EUR-personeel, het intensiveren van de samenwerking met het ErasmusMC, en van de samenwerking met de universiteiten van Delft en Leiden, en het oprichten van een Institute for Artificial Intelligence, en op enkele punten uit de onlangs vastgestelde Strategienota 2024 The Erasmian Way: Creating Positive Societal Impact. Een samenvatting van dit EUR Strategisch Plan 2024 ligt op tal van plaatsen op de infobalies.

Prof. Tinbergen

De Academische Plechtigheden bij de 106e Diesviering van de EUR

Voor wie nadien de EUR-Diesviering (vanaf 15.00 uur in de Aula) niet kon volgen :

Met de uitreiking van de eerste Nobelprijs voor Economie aan (o.m.) prof. Jan Tinbergen, vijftig jaar geleden, in het achterhoofd, waaraan vele sprekers refereerden, ging gastspreker de Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, in op het belang van het gedachtengoed van Jan Tinbergen voor de samenlevingen in de verschillende werelddelen, heden ten dage, welke speech hij in rond Rotterdams (en onvertaalbaar in het Engels) besloot met de woorden :” niet lullen, maar poetsen”, werd de toekenning van the Fame Athena Award ingeleid met een op Tinbergen geënte keynote door prof. Anne Gielen (Erasmus RSE), en werden aan prof. Esther Duflo (MIT) en prof. Dani Rodrik (Harvard University) twee eredoctoraten uitgereikt.

De academische plechtigheid werd muzikaal omlijst door drie met vaste stem gebrachte liedjes van de (op gitaar begeleide) zangeres Sabrina Starke.

Verslag Dies natalis 2019

Terugkomdag GO 2019

Foto's Arie Kers