voorbeeld brief HRF

In verband met uw uitdiensttreding vanwege FPU c.q. ouderdomspensioen, kan ik u mededelen dat u nog gebruik kunt blijven maken van de volgende "regelingen":

  • De Zilveren Kruis Achmea collectieve ziektekostenverzekering, mits u daar reeds op collectieve voorwaarden verzekerd bent;
  • De collectieve autoverzekering bij Marsh B.V., mits u daar reeds uw auto verzekerd hebt via de EUR;
  • U kunt het Erasmus Magazine na uw uitdiensttreding thuis ontvangen indien u daar prijs op stelt. U dient ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten;
  • Een inlogaccount, mits de eerste aanvraag voor een account geschiedt voor beëindiging van uw dienstverband; zie voor nadere informatie www.eur.nl/erna/informatie/gebruikers_informatie/oudmedewerkers/reglement_oud_medewerkers/;
  • Deelname aan het Gepensioneerden Activiteiten (met o.a. high tea en het jaarlijkse uitje);
  • De aanschaf van een Sportkaart tegen medewerkerstarief;

 

Uw naam:

Uw adres:

Uw postcode en woonplaats:

 

Dit formulier kunt u sturen naar:

 

Erasmus Universiteit Rotterdam

Secretariaat SMC kamer AT-47

Postbus 1738

3000 DR Rotterdam

 

Als u over een scanner beschikt, kunt u het formulier ook scannen en mailen naar:

secretariaat@smc.eur.nl