Nalaten

Wilt u een bedrag, een percentage van uw vermogen of een object nalaten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam? Zonder testament heeft u geen zeggenschap over de verdeling van uw nalatenschap. In dat geval bepaalt het wettelijk erfrecht wie uw erfgenamen zijn. Een testament moet vastgelegd worden door een notaris.

U kunt de universiteit op verschillende manieren opnemen in uw testament. U kunt de instelling een erfgenaam van u maken of een legaatbepaling dan wel een fonds op naam in uw testament laten schrijven.

Door middel van het opnemen van een periodieke schenkingsovereenkomst of een fonds op naam kunt u echter ook bij leven via het testament schenken. Als uw geld bijvoorbeeld vastligt in beleggingen of een huis, kan dit een manier zijn om te schenken met belastingvoordeel zonder dat u contant geld nodig heeft. Dit wordt schenken op papier genoemd.

Wij vragen u contact met ons op te nemen voordat u het testament vastlegt, zodat wij u kunnen informeren over hoe uw wensen ingevuld kunnen worden. Door ons voortijdig op de hoogte te stellen hebben wij tevens een beter beeld van uw wensen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carien van der Wal via *31 6 82868866.