'Custom made' vormen

Bij uitzondering is het mogelijk om nieuwe vormen te laten maken als het formaat of de boodschap daarom vraagt. Fabrique of een van de preferred suppliers (PSL) maken deze vormen. Deze vormen worden altijd ter goedkeuring voorgelegd aan het brand committee. Pas na expliciet akkoord zijn deze vormen te gebruiken. Nadere info: huisstijl@eur.nl.

Flexibele vormentaal

De vormentaal is flexibel en daardoor makkelijker toe te passen op dragers van verschillende grootte. De volgende toepassingsvormen zijn toegestaan:

  • Spiegelen
  • Omwisselen kleuren
  • Afsnijden
Marketing & Communications

Spiegelen

Vormen mogen zowel horizontaal als verticaal gespiegeld worden.

Marketing & Communications

Omwisselen kleuren

Kleuren kunnen (binnen het systeem) omgewisseld worden.

Marketing & Communications

Afsnijden

Vormen mogen afgesneden worden.