Juridische zaken

De afdeling Bestuurlijke- en Juridische Zaken (BJZ) is de afdeling binnen de Algemene Bestuursdienst die is belast met de organisatie van en het adviseren over bestuurlijke en juridische aangelegenheden.