Privacy

De huidige privacyregelgeving is aan verandering onderhevig. De Europese Commissie heeft in 2012 een voorstel gepresenteerd voor een Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), doorgaans Europese Privacy Verordening (EPV) genoemd. Naar verwachting zal de verordening in 2016 inwerking treden. Na een overgangsperiode zullen de voorschriften in de EPV gaan gelden voor alle EU-lidstaten. De verordening vervangt vanaf dat moment binnen Nederland de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens. De EPV betreft op veel punten een aanscherping van de huidige wetgeving en zal verstrekkende juridische, organisatorische, operationele en systeemtechnische gevolgen hebben voor alle organisatieonderdelen van de EUR. Een aantal belangrijke wijzigingen is:

  • De EUR zal meer actief toezicht en controle moeten uitoefenen op de omgang met persoonsgegevens binnen de EUR.
  • Er komen aanvullende regels voor de beveiliging van gegevens, vooral in het kader van zogenoemde ‘datalekken’.
  • Voor risicovolle verwerkingen zal vooraf een privacy risico afweging (‘impact assessment’ moeten worden uitgevoerd).
  • De EUR mag niet meer persoonsgegevens bewaren dan strikt noodzakelijk en waarvan de grondslag en het doel vooraf bekend is gemaakt.
  • Meer bescherming voor kinderen (tot een leeftijd van 18 jaar.
  • Het recht van betrokkenen om vergeten te worden; een betrokkene kan in bepaalde gevallen verzoeken om zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen.
  • De EUR dient een functionaris gegevensbescherming aan te stellen die verantwoordelijk is voor het privacy-beleid en te allen tijde kan aantonen aan het College bescherming persoonsgegevens op welke wijze en welke persoonsgegevens worden vastgelegd en verwerkt.

Niet of onjuiste naleving van de EPV kan onder meer grote financiële gevolgen (hoge boetes) hebben voor de EUR.

Contact

Bestuurlijke en Juridische Zaken biedt in samenwerking met het USC en het CIO-office de mogelijkheid om onder andere door middel van een presentatie te worden geïnformeerd over de gevolgen van de EPV voor uw organisatieonderdeel. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat Bestuurlijke en Jurdische Zaken:

T: (010) 408 2246
E: secretariaat-bjz@eur.nl