Samenstelling

De Universiteitsraad: leden en commissies

In de Universiteitsraad zitten 12 studenten en 12 personeelsleden, allen gekozen door de universitaire gemeenschap. Zij zijn georganiseerd in een studentengeleding en een personeelsgeleding. Aan de maandelijkse plenaire vergaderingen nemen alle leden deel. Daarnaast zijn de raadsleden verdeeld over verschillende inhoudelijke commissies waarin onderwerpen voor plenaire vergaderingen worden voorbereid.

Commissies

De universiteitsraad bestaat uit 6 commissies die zich ieder met verschillende onderwerpen bezighoud. Hieronder volgende de commissies met een aantal voorbeelden van onderwerpen.

Education, Research & Student Affairs (ERS)

Voorzitter: Christiaan Meinsma

Voorbeelden van onderwerpen:

 • Investments in education quality  
 • Innovation of education
 • Studying with an impairment
 • Financial support fund for students
 • Research topics
   

Personnel, Facilities & Organization (PFO)

Voorzitter: dr. Clemens Festen

Voorbeelden van onderwerpen:

 • Campus infrastructure
 • Sustainability
 • Equal & fair career opportunities
 • Diversity
 • Working conditions
 • Employee satisfaction

 

Internal & External Affairs (IEA)

Voorzitter: Kacper Neuman

Voorbeelden van onderwerpen:

 • Visibility of the council
 • Internal activities
 • External communication
 • Elections


Financial (FIN)

Voorzitter: Nadine Nieuwstad

Voorbeelden van onderwerpen:

 • University budget
 • University allocation model

 

Vertrouwenscommissie (CC)

Voorzitter: Aleid Barmentlo

Voorbeelden van onderwerpen:

 • Appointments of certain positions
 • Matters of personal natur

Presidium

 • Daily management of the council
 • Agenda composition

Leden:

CommitteesEBUC (VZ Jiska Engelbert)SBUC (VZ Nadine Nieuwstad)
PFOClemens Festen (VZ), Jiska Engelbert, Ben Bode, Emese von Bone, John Piarelal, Daisy Boogaard, John van WelNaomi van Kalken (vVZ), Nadine Nieuwstad, Samir Oassem, Samira Yekhlef, Rianne Hordijk, Louise van Koppen
ERSNatalja Gersak, Vladimir Karamychev, Bianca JadoenathChristiaan Meinsma (VZ), Boris Pulskens, Kacper Neuman, Daniel Sieczkowski, Jurrien Loosveld, Seungwon Kim
FINBen Bode, Natalja Gersak, Clemens Festen, Vladimir Karamychev, John van WelNadine Nieuwstad (VZ), Samir Oassem, Seungwon Kim
CCJiska Engelbert, Emese von BoneBoris Pulskens, Naomi van Kalken
IEAJohn Piarelal, Daisy BoogaardKacper Neuman (VZ), Christiaan Meinsma, Rianne Hordijk, Louise van Koppen, Naomi van Kalken

Presidium

Clemens Festen, Jiska EngelbertNadine Nieuwstad, Christiaan Meinsma

 

Vergaderschema

Het vergaderschema van de Universiteitsraad vindt u hier.